Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Koalicja na rzecz otwarcia dostępu do zawodów

Email PDF

Powstaje koalicja na rzecz otwarcia dostępu do zawodów. Ma ona zrzeszać organizacje i ludzi, którzy są za deregulacją.

Jednym z elementów koalicji jest akcja społeczna i utworzenie portalu www.deregulacja.org. Mają się tam znaleźć wszystkie informacje i aktualności dotyczące ustawy deregulacyjnej.

 

Nowe regulacje taksówkarskie

Email PDF

 

Dopiero co przyjęto ustawę dotyczącą deregulacji m.in. zawodu taksówkarza, a już w projekcie ustawy o transporcie drogowym czytamy, że wykonywanie usług z zakresu przewozu osób samochodem na terenie kraju wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym, samochodem przeznaczonym do przewozu osób powyżej 7, ale nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą lub taksówką – zgodnie z nowym prawem – wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy.

Jak widać po to następuje deregulacja, by móc szybko wprowadzić nową regulację.

 

Odpowiedzi do egzaminu notarialnego

Email PDF

Ministerstwo sprawiedliwości udostępniło test i zadania z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4-6 września b.r.

Zestaw pytań testowych, wykaz prawidłowych odpowiedzi, projekt aktu notarialnego, opinii prawnej i proponowanych rozwiązań znajdują się na stronie ministerstwa sprawiedliwości
 

II transza deregulacji

Email PDF

 

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt dotyczący otwarcia kolejnych 91 zawodów trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

II projekt obejmuje zawody, których regulacja pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/66680 można zapoznać się z projektem ustawy dotyczącym II transzy deregulacji oraz jego uzasadnieniem.
 

Ty też możesz wyrazić opinię o deregulacji zawodów

Email PDF
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce dotyczącej proponowanych zmian deregulacyjnych - zamieszczone zostały linki do internetowych ankiet.

 

 

Egzaminy wstępne na aplikacje

Email PDF

W sobotę 29 września odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierający po trzy propozycje odpowiedzi.

Egzaminy na aplikacje zostały jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce.

 

 

Projekt ustawy deregulacyjnej przyjęty przez Radę Ministrów

Email PDF

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Pierwszy etap deregulacji obejmuje całościową lub częściową deregulację 50 zawodów.

W projekcie wprowadzono kilka zmian, m.in. tylko gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców będą mogły przeprowadzać egzamin dla taksówkarzy. Rozszerzony został też wymóg niekaralności wobec trenerów i instruktorów sportu o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości czy związane z korupcją w sporcie. Z kolei do prawniczych egzaminów zawodowych dopuszczono legislatorów mogących wykazać się praktyką w tworzeniu aktów prawa, a także utworzono instytucję "notariusza powołanego na trzy lata" dla osób, którym po zdaniu egzaminu zawodowego nie udało się znaleźć kancelarii notarialnej, w której mogłyby odbyć asesurę.

 


Strona 1 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.