Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zawody związane z rynkiem pracy do deregulacji

Email PDF

Na liście zawodów, które znajdują się w grupie zawodów do deregulacji, widnieją profesje związane z rynkiem pracy. Wśród nich znajduje się: doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, pośrednik pracy,  lider klubów pracy, specjalista do spraw programów oraz asystent i doradca Eures. Są to zawody istotne dla obsługi i aktywizacji osób bezrobotnych.

Zmiany dotyczące deregulacji zawodów z tej grupy, spowodują zniknięcie wymogów dotyczących wykształcenia wyższego, stażu oraz licencji. Po reformie pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym będą mogły zajmować się nawet osoby z wykształceniem podstawowym i bez żadnego doświadczenia zawodowego.

Znikną wymagania dotyczące wykształcenia, ale problemem będzie zatrudnienie w Urzędach Pracy. Urzędy bowiem informują, że nie będą zatrudniać osób bez kwalifikacji.

 

Praca w UE tylko z certyfikatem

Email PDF

Europejska propozycja uznawania kwalifikacji mówi o tym, że osoba, która będzie szukała zatrudnienia na otwartym rynku w UE, wylegitymuje się kwalifikacjami uznawanymi również w innych krajach.
Propozycja ta ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Sceptycznie do niej nastawione jest środowisko rzemieślnicze. Jego eksperci argumentują, że polscy rzemieślnicy są kształceni o wiele wszechstronniej niż ich koledzy z Europy Zachodniej, dlatego też polski system kwalifikacji może być krzywdzący dla rodzimych specjalistów.

Więcej…
 

Regulować czy deregulować?

Email PDF

To może być rewolucja na rynku edukacji i pracy. Rząd chce ułatwić start w zawodach, które dziś znajdują się na liście zawodów regulowanych. Na początek otwarty ma zostać dostęp do 46 profesji, takich jak taksówkarz, pośrednik nieruchomości czy przewodnik miejski.

 

WIĘCEJ...

 

Program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia

Email PDF
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna w tym roku realizację pilotażowego projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach projektu zostanie opracowany model opieki nad osobami starszymi. Szkoleniem zostaną objęci lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni. UE sfinansuje udział w kursach specjalistycznych, a także pokryje koszty dojazdu na szkolenia, noclegów i wyżywienia.
 

Projekt Unii dotyczący zawodów regulowanych

Email PDF
Europejska propozycja uznawania kwalifikacji będzie miała miękki charakter, nie zastąpi ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, który obowiązuje w Europie.
Oznacza to, że nadal będzie istniał wymóg potwierdzania kwalifikacji w tzw. zawodach regulowanych. Trzeba będzie zdać egzamin lub odbyć staż adaptacyjny. Wyjątkiem od tej reguły jest tylko kilka zawodów, takich jak lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka i położna, których kwalifikacje po wejściu Polski do UE uznawane są automatycznie. Osoby pracujące w innych medycznych zawodach regulowanych, np. fizjoterapeuci i ratownicy medyczni, nadal będą musieli potwierdzać kwalifikacje na dotychczasowych zasadach, nawet jeśli uzyskają dyplomy w pełni porównywalne z tymi, które wydawane są ich kolegom w Europie.
Ponieważ przystąpienie do programu jest dla krajów członkowskich dobrowolne, nie ma gwarancji, jak szybko uda się ujednolicić systemy w całej Europie. Dla państw, które się na to zdecydowały, w tym Polski, 2012 rok jest datą graniczną, do której na krajowych dokumentach poświadczających kwalifikacje powinny zostać umieszczone odniesienia do Europejskich Ram Kwalifikacji. Z tego zobowiązania na pewno wywiążą się tylko cztery kraje: Irlandia, Wielka Brytania, Francja i Malta.
 

Biegli rewidenci - propozycje zmian

Email PDF

Są propozycje zmian prawnych dotyczących biegłych rewidentów. Rozszerzeniu może ulec zakres czynności zastrzeżonych dla osób wykonujących ten zawód. Wzmocniona zostanie prawdopodobnie również rola Komisji Nadzoru Audytowego. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów powołała specjalny zespół do oceny projektowanych zmian.

 

Uwolnienie zawodów regulowanych

Email PDF
Czy powstaną nowe miejsca pracy dzięki planowanemu przez rząd otwarciu połowy regulowanych zawodów?
Zmiany mają dotyczyć 160 zawodów regulowanych.
Bariery mają być zniesione w dostępie do zawodu m.in. architekta, inżyniera czy urbanisty. Rząd chce uprościć ścieżki kariery w części zawodów regulowanych. W planowanych zmianach prawdopodobnie pojawi się zapis, mówiący o tym, że absolwenci na koniec studiów zdawaliby specjalne egzaminy państwowe, które dałyby im prawo wykonywania zawodu.
W przypadku ok. 70 zawodów - w tym pośrednika nieruchomości, przewodnika - trzeba będzie spełnić jedynie określone wymagania formalne, bez konieczności zdawania egzaminów.
 

Psychoterapeta - nowy zawód medyczny?

Email PDF

Formy wykonywania zawodu psychoterapeuty jako zawodu medycznego nie są obecnie uregulowane prawem. Ustawa o zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia być może zmieni ten stan rzeczy. Zawodem medycznym jest obecnie np. psychiatra, lecz psychoterapeta już nie. Konsekwencją jest brak uregulowanego procesu kształcenia osób wykonujących ten zawód, oraz brak ich rejestracji. Polska Federacja Psychoterapetów uważa, że lepszym pomysłem byłaby ustawa traktująca wyłącznie o zawodzie psychoterapeuty. Argumentem jest fakt, że profesja ta opiera się nie tylko na nauce medycznej, lecz również na naukach społecznych, filozofii, naukach ścisłych i pedagogicznych. Obie strony wydają się jednak zgadzać co do potrzeby uregulowań prawnych.

 


Strona 7 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.