Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zamrożone wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

Email PDF

W 2012 roku mają zostać zamrożone wynagrodzenia sędziów i prokuratorów - wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.
Projekt jest związany z zamrożeniem pensji w całej sferze budżetowej. Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora w 2012 r. miałaby wynosić 3197,85 zł. Na podwyżki nie mogliby też liczyć asesorzy prokuratorscy, referendarze sądowi, członkowie komisji i zespołów konkursowych i egzaminacyjnych. Zamrożone zostałyby diety, dodatki i inne świadczenia, których wysokość jest powiązana z wynagrodzeniem sędziowskim lub prokuratorskim.

 

Czy będzie zmiana ośrodka Egzaminującego Maklerów?

Email PDF
Lista maklerów liczy już ponad 2453 osoby. Obecnie egzaminy przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór nad specjalistami, oraz przygotowywanie zadań egzaminacyjnych chce przejąć Izba Domów Maklerskich. Wcześniej z taką propozycją wychodził także Związek Maklerów i Doradców. Decydujący głos mogą mieć w tej sprawie Ministerstwo Finansów i sama Komisja Nadzoru Finansowego.
 

Młodzież bez praktycznej nauki zawodu

Email PDF

Młodzież straci możliwość praktycznej nauki zawodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej cofnęło dotację do szkolenia młodzieży już po ich przeprowadzeniu. Powód? Brak pieniędzy.

Więcej…
 

Gdzie jest najwięcej w Europie zamkniętych zawodów?

Email PDF
To właśnie Polska posiada najwięcej w Europie zawodów regulowanych. Jest ich bowiem 380.
Przypomnijmy, zawód regulowany to taki zawód, do którego wykonywania potrzebne jest zdobycie specjalnych uprawnień. Może to być obowiązek zdobycia dodatkowego wykształcenia, odbycia praktyki, posiadanie licencji, czy też przynależność do samorządu zawodowego.

Więcej…
 

Egzamin na rejentów

Email PDF

W piątek 9 września zakończył się ostatni etap egzaminu na rejentów. Wyniki mają być znane w okresie od dwóch do czterech tygodni. Egzamin trwał trzy dni. W pierwszym zdający rozwiązywali test, składający się ze 100 pytań. Pierwsze opinie wskazują, że test nie należał do najłatwiejszych. Do zaliczenia potrzebne jest 60% prawidłowych odpowiedzi.

Więcej…
 

Egzamin notarialny

Email PDF

Czas na egzaminie notarialnym wydłużono o dwie godziny w drugim i trzecim dniu egzaminu. Jest to odpowiedź na doświadczenia komisji egzaminacyjnej, i postulaty zdających. W drugim dniu egzaminu aplikanci przygotowują projekt aktu notarialnego oraz opinię prawną. W trzecim zdający również przygotowują projekt aktu notarialnego. Wydłużony czas pozwoli na lepsze przygotowanie tych projektów. Egzaminy przeprowadzane zostaną z możliwością wykorzystania własnego komputera. Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona jest testowa wersja programu oraz wymagania sprzętowe. 

 

Bezpłatna pomoc

Email PDF
Technik dentystyczny, stomatolog oraz przedstawiciele innych zawodów regulowanych mogą liczyć na nieodpłatne wsparcie podczas toczącego się postępowania dyscyplinarnego. Zawody regulowane to profesje wysoko wyspecjalizowane. Za błędy w ich wykonywaniu może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła unikatowy program pomocy dla osób wykonujących właśnie zawody regulowane. To pierwszy taki program pomocy dla osób zagrożonych karą dyscyplinarną. Na liście zawodów, których przedstawiciele mogą starać się o uzyskanie darmowego wsparcia, znajduje się już sporo pozycji.
 

Szkolenie w turystyce wodnej

Email PDF

W Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Proponowane zmiany dotyczą kwestii uprawnień do szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej. Jako uzasadnienie do projektu przywoływany jest fakt, że sprawa ta dotyczy około 1500 instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz około 7000 instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego. To w większości instruktorzy z wieloletnim stażem, a więc również doświadczeniem w szkoleniu i egzaminowaniu. Obecne przepisy wymagają od nich podniesienia kwalifikacji do instruktora sportu w dziedzinie sport motorowodny oraz żeglarstwo. Sport a turystyka to jednak dwie odrębne sfery, a więc również różne wymagania względem kwalifikacji i bezpieczeństwa uprawiających je osób.

 


Strona 8 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.