Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biegli Rewidenci proponowane zmiany

Email PDF

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany do ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr. 77, poz. 649 z późn. zm.).

Więcej…
 

Prawo geologiczne - projekt przyjęty przez Sejm

Email PDF

Sejm przyjął projekt ustawy Prawo geologiczne. W dniu 29 kwietnia 2011 przekazano ją Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Projekt ma na celu likwidację barier, jakie utrudniają podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa. W założeniach ma on również pobudzić przedsiębiorczość i wzmocnić pewność inwestowania.

Więcej…
 

Własność obiektów budowlanych

Email PDF

Powoli nabiera kolorów pomysł wprowadzenia ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych. Projekt wraz z opisem i stanowiskami względem niego poszczególnych organów państwowych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Warto zaznaczyć, jak przepisy określają zagadnienie obecnie.

Więcej…
 

Lotnictwo - zmiany w egzaminach

Email PDF
Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze. Informacje dotyczące projektu oraz sam projekt można znaleźć na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 

Egzaminy - prawo

Email PDF

Pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje z izbami adwokackimi i radcowskimi w sprawie potrzebnych zmian w rozporządzeniu o egzaminach. Decyzją ministra sprawiedliwości  egzamin adwokacki, radcowski i notarialny kandydaci będą mogli zdawać przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Na szereg ciekawych pytań odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował portal dziennika Rzeczpospolita - www.rp.pl.

 

Egzaminy na certyfikaty księgowe

Email PDF

Sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 508).

Więcej…
 

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Email PDF
Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie z nim osoby wykonujące ten zawód mogłyby świadczyć swoje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o powołaniu specjalnego zespołu do zaopiniowania projektu.
 

Medycyna - Rozporządzenie

Email PDF

O blisko miesiąca obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania.

 


Strona 10 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.