Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Druga lista zawodów do regulacji na finiszu

Email PDF

Resort sprawiedliwości ma już prawie gotowy projekt drugiej listy deregulacyjnej. "Druga lista zawodów, do których chcemy ułatwić dostęp, może liczyć od 80 do 100 pozycji. Finiszujemy z pracami nad projektem. Jego prezentacja ma nastąpić za dwa tygodnie" - zapowiada Patrycja Loose, rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kompletna lista uwolnionych zawodów z drugiej transzy ma zostać ogłoszona w drugiej połowie sierpnia.

 

Nauczycielski urlop na poratowanie zdrowia

Email PDF

Związek Nauczycielstwa Polskiego dopuszcza możliwość zgody na zmianę systemu przyznawania urlopu na poratowanie zdrowia.

Dziś decyzję o przyznaniu takiego urlopu podejmuje lekarz pierwszego kontaktu, natomiast Związek uważa, że decyzja taka powinna być podejmowania przez zespół orzekający.

W rozmowach na temat ewentualnych zmian mają wziąć udział związki nauczycielskie, strona samorządowa a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Deregulacyjne zmiany zawodu detektywa

Email PDF

Dziś, żeby zostać detektywem, trzeba zdać egzamin państwowy przeprowadzany przez Komendę Główną Policji.

Po zmianach wystarczy szkolenie, które będzie prowadzone w formie kursów, które nie mogą trwać krócej niż 30 godzin edukacyjnych. Z dotychczasowych obowiązkowych 12 tematów pozostaną cztery: ochrona danych osobowych; ochrona informacji niejawnych; prawa i obowiązki oraz przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych. Kandydata czeka jeszcze tylko po szkoleniu zdanie egzaminu wewnętrznego. Potem dostanie zaświadczenie i może wykonywać zawód, bowiem egzamin państwowy zostanie zniesiony.

 

Zmiany u geodetów

Email PDF

Projekt ustawy deregulacyjnej dotyczącej zawodu geodety przewidywał zniesienie obowiązku odbywania praktyki zawodowej dla następujących uprawnień: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.

W tej chwili posiadając wykształcenie wyższe trzeba posiadać trzyletnią praktykę, natomiast osoby z wykształceniem średnim - sześcioletnią praktykę zawodową. Ministerstwo przywróciło praktyki, będą one jednak krótsze niż obecnie. W przypadku wykształcenia wyższego praktyki będą trwały 2 lata, natomiast u osób z wykształceniem średnim nic się nie zmieni i pozostanie 6 letni okres praktyki.

 

Czasowa nominacja na notariusza

Email PDF

Jakie zmiany deregulacyjne proponuje Ministerstwo dla notariuszy?

1. Po zdanym egzaminie notarialnym będzie można się ubiegać o tymczasową, trzyletnią nominację na notariusza.

Dziś aplikant po egzaminie musi najpierw odbyć asesurę w kancelarii notarialnej - ta możliwość wciąż jednak pozostanie.

2. Mają być również wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z urlopu szkoleniowego osób przygotowujących się do egzaminu notarialnego, radcowskiego i adwokackiego.

Po zmianach będą mogły z urlopu skorzystać tylko raz. Ma on być płatny 80 proc. (nie tak jak dziś - 100%).

Czy zmiany dotyczące czasowej nominacji na notariusza wejdą w życie i czy się sprawdzą? Będziemy mogli ocenić to już niedługo.

 

 

Elektroniczne uznawanie kwalifikacji

Email PDF

Komisja Europejska zaproponowała zmianę unijnej dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych.

Proponowana przez Komisję europejska legitymacja zawodowa, która byłaby w postaci elektronicznego certyfikatu kwalifikacji, miałaby ułatwić uznawanie kwalifikacji w krajach UE. "Pracownik wyjeżdżając okazałby dyplomy w urzędzie swojego kraju, a ten elektronicznie wysyłałby niezbędne informacje (by uznać kwalifikacje) do kraju, do którego pracownik wyjeżdża" Byłaby to dobrowolna forma, z której pracownicy mogliby skorzystać, ale mogliby też załatwiać formalności dotychczasową drogą.

Ponadto KE chce nakazać wszystkim krajom UE aktualizację minimalnych wymogów wykształcenia m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych.

 

 

Audytor efektywności energetycznej zawodem wolnym

Email PDF

Rząd przyjął projekt zmian do ustawy o efektywności energetycznej.

Mają zostać zniesione przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem efektywności energetycznej.

Dotychczas audytorem mogła zostać osoba z magisterskim wyższym wykształceniem w zakresie technicznym, która odbyła odpowiednie szkolenie lub studia podyplomowe dotyczące metod sporządzania audytu efektywności energetycznej. Ponadto kandydat na audytora zobowiązany był do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Wprowadzone zmiany sprawią, że zwiększy się dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej.

 

Otwarcie zawodu doradcy podatkowego

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwości nie sprecyzowało jeszcze, na czym ma polegać planowane otwarcie zawodu doradcy podatkowego.

Ministerstwo Finansów zaproponowało uproszczenie egzaminu. Kandydat nie musiałby zdawać tych przedmiotów, które miał zaliczone na studiach.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby część czynności doradztwa podatkowego można było wykonywać bez konieczności zdawania państwowego egzaminu. Wówczas te osoby, które nie posiadałyby uprawnień nie mogłyby reprezentować podatnika w postępowaniu przed urzędem i sądem.

Czy to przejdzie?

 

 


Strona 3 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.