Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Druga lista deregulacyjna Gowina

Email PDF

W lipcu ma być gotowa kolejna lista blisko 100 zawodów do deregulacji.

W drugim etapie deregulacji ma zostać otwarty dostęp do zawodów: doradcy inwestycyjnego (kandydaci mieliby mieć w poczet egzaminu zaliczane egzaminy zdane na studiach), maklera papierów wartościowych (planowane jest zniesienie egzaminu maklerskiego) czy też otwarcie zawodu umożliwiającego usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zmiany czekają także rzeczoznawcę samochodowego, instalatora kuchenek gazowych i urządzeń grzewczych, technika leśnika i inżyniera leśnictwa.

Pełną listę zawodów deregulowanych w drugim etapie poznamy wkrótce.

 

Sędziowie będą pracować dłużej

Email PDF

Regulacjami wydłużenia wieku przechodzenia w stan spoczynku do 67. roku życia zostaną objęci również sędziowie i prokuratorzy, którzy będą przechodzili w stan spoczynku na nowych zasadach. Tak jak wszyscy zatrudnieni, będą także pracować do 67. roku życia.

"Zgadzam się z tezą, że wobec znacznego wzrostu długości życia konieczne jest też wydłużenie aktywności zawodowej  w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji i nie uważam, aby w tej sprawie należało wyłączać sędziów" - powiedział I Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski.

 

 

Zawody przeznaczone do deregulacji w pierwszym etapie

Email PDF

Zawody przeznaczone do deregulacji w pierwszym etapie:

1. adwokat

2. radca prawny

3. notariusz

4. komornik

5. syndyk

6. urzędnik sądowy (urzędnik prokuratury)

7. detektyw

8. pracownik ochrony fizycznej I stopnia

9. pracownik ochrony fizycznej II stopnia

10. pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

11. pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

12. pośrednik w obrocie nieruchomości

13. zarządca nieruchomości

14. trener klasy II

15. trener klasy I

16. trener klasy mistrzowskiej

17. instruktor sportu

18. przewodnik turystyczny miejski

19. przewodnik turystyczny terenowy

20. przewodnik turystyczny górski

21. międzynarodowy przewodnik wysokogórski

22. pilot wycieczek

23. doradca zawodowy

24. pośrednik pracy

25. specjalista do spraw rozwoju zawodowego

26. specjalista do spraw programów

27. lider klubu pracy

28. doradca EURES

29. asystent EURES

30. bibliotekarz

31. pracownik dokumentacji i informacji naukowej

32. instruktor nauki jazdy

33. egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem i osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji

34. taksówkarz

35. geodeta w zakresach geodezyjnych pomiarów podstawowych

36. geodeta w zakresie redakcji map

37. geodeta w zakresach fotogrametrii i teledetekcji

38. mechanik wiertni

39. spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

40. spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

41. marynarz żeglugi śródlądowej

42. marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

43. mechanik statkowy żeglugi śródlądowej

44. przewoźnik żeglugi śródlądowej

45. stermotorzysta żeglugi śródlądowej

46. szyper żeglugi śródlądowej

47. starszy marynarz żeglugi śródlądowej

48. bosman żeglugi śródlądowej

49. sternik żeglugi śródlądowej

 

Adwokaci i radcy prawni domagają się zwolnienia podatkowego od bezpłatnych porad

Email PDF

Do czasu uregulowania przez Ministerstwo Finansów nie budzących wątpliwości przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania bezpłatnych porad prawnych o charakterze pro bono Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych rozważa odwołanie akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz radcowskiej akcji Niebieski Parasol.

 

WIĘCEJ...

 

Jeszcze raz o kształceniu pielęgniarek i położnych

Email PDF

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 21 lutego.

Projekt określa szczegółowe wymagania dotyczące kształcenia pielęgniarek w szkołach pielęgniarskich i położnych w szkołach położnych. Rozporządzenie zawiera wymogi w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia, kadry, bazy dydaktycznej, oraz wymagania dotyczące posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Plany zmniejszenia liczby zawodów regulowanych

Email PDF

Rząd zamierza otworzyć dostęp do kilkudziesięciu zawodów regulowanych. Bez licencji będzie można m. in. pracować jako pośrednik nieruchomości, taksówkarz czy zarządca nieruchomości. Celem planowanej reformy jest zwiększenie liczby miejsc pracy i tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, udzielając wywiadu dla dziennika Rzeczpospolita stwierdził, że „tam gdzie jest reglamentacja, jakość usług niska, dostęp do nich ograniczony, a ceny zawyżone. Chcę w maksymalnie szeroki sposób otworzyć dostęp do różnych zawodów, by otworzyć rynek pracy dla młodych i odblokować drogę awansu. W różnym stopniu będziemy poszerzać dostęp albo znosząc wszelkie bariery, albo je ograniczając".

 

Uznawanie kwalifikacji pielęgniarskich w Unii Europejskiej

Email PDF

Jak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech istnieje możliwość automatycznego uznania kwalifikacji pielęgniarskich. Podejście to stosowane jest jednak tylko wobec osób posługujących się dyplomami ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które ukończyły jedynie studia licencjackie są uznawane w oparciu o zasadę praw nabytych, jeśli taka osoba pracowała w zawodzie przez co najmniej trzy lata w okresie ostatnich pięciu lat. Podobnie uznawane są kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą oni udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej pięć lat w okresie ostatnich siedmiu lat. Zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów wydają Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce.

 

Czemu służy regulacja wykonywania zawodów?

Email PDF

Definicję zawodu regulowanego na potrzeby państw członkowskich wprowadził Parlament Europejski. Zgodnie z tą definicją, "do zawodów regulowanych (reglamentowanych) zaliczamy działalność zawodową lub zespół działalności zawodowych, których podjęcie i wykonywanie wymaga bezpośrednio bądź pośrednio, posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych". Celem wprowadzenia takich wymagań przez administrację państwową nie jest zamknięcie dostępu do zawodu, lecz zapewnienie, aby ważne dla społeczeństwa lub wymagające specjalistycznej wiedzy usługi były wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

W Polsce listę zawodów regulowanych nadzoruje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady dostępu do zawodów ustalają Ministrowie właściwi dla poszczególnych dziedzin. Wydają oni rozporządzenia z przepisami zawierającymi wytyczne, powołują i nadzorują organy mające przeprowadzać egzaminy. Zawody regulowane dzielimy na dwie grupy: zawody systemu sektorowego (adwokat, radca prawny, lekarz weterynarii, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna oraz magister inżynier architekt) oraz systemu ogólnego. Różnica pomiędzy zawodami regulowanymi sektorowo i ogólnie, ujawnia się przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych za granicą. Uprawnienia i dyplomy posiadane przez osoby wykonujące zawody regulowane w systemie sektorowym są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE. W przypadku zawodów regulowanych w systemie ogólnym, chcąc wykonywać pracę za granicą, należy spełnić wymagania stawiane danemu zawodowi w kraju, w którym chcemy pracować, czyli na przykład odbyć odpowiednio długi staż lub zdać egzamin.

 


Strona 6 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.