Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Deregulacja zawodów finansowych

Email PDF

Ministerstwo Finansów przygotowało listę zawodów, które powinny podlegać całkowitej deregulacji, w tym księgowego (zlikwidowany zostałby państwowy egzamin), maklera papierów wartościowych czy maklera giełd towarowych.

Poza tym ministerstwo chce znieść obowiązek co najmniej średniego wykształcenia dla brokerów ubezpieczeniowych i zlikwidować egzaminy uprawniające do wykonywania tego zawodu w przypadku osób, które mają za sobą kilkuletnią praktykę w tym zakresie.

W przypadku agentów ubezpieczeniowych zlikwidowane mają być też egzaminy (w zamian proponuje się szkolenia) oraz wymóg co najmniej wykształcenia średniego. Wobec agentów celnych ministerstwo chce m.in. odstąpić od egzaminów, których zdanie uprawnia do wykonywania tego zawodu.

 

Wdrożenie dyrektywy o bezpieczeństwie jądrowym

Email PDF

Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia dyrektywy o bezpieczeństwie jądrowym.

W odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że dyrektywa 2009/71/Euratom ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych została wdrożona w terminie.

Więcej...

 

Kto za, kto przeciw otwieranym zawodom?

Email PDF

W ramach konsultacji społecznych Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o opinie do około 500 organizacji reprezentujących zawody z pierwszej transzy deregulacyjnej. Przesłano ponad 200 odpowiedzi.

Kto jest przeciwny, a kto jest za, czytaj dalej.


WIĘCEJ...

 

Wykład Ministra na temat reguł deregulacji

Email PDF

Minister Jarosław Gowin wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład pt. "Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli”.
Podczas prezentacji Pan Minister opowiadał o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie deregulacji zawodów. Przedstawiał ten projekt jako działanie zmierzające do poprawy sytuacji ludzi młodych.

„Deregulacja zawodów doprowadzi do rozszerzenia możliwości zawodowych obywateli. Szacujemy, że dzięki deregulacji pierwszych 49 zawodów powstanie od 50 do 100 tysięcy miejsc pracy. To dopiero czubek góry lodowej, tym pierwszym projektem wyjmujemy pierwszą cegłę z muru (...) w tej chwili przygotowujemy z innymi ministerstwami kolejne transze przeszło 200 zawodów, które w rożnym stopniu będziemy chcieli otworzyć” - mówił minister.

 

Jakie zawody ominie deregulacja?

Email PDF

"Minister Gowin wskazał, że pracując nad deregulacją z góry założono, że jest grupa profesji, co do których regulacje muszą pozostać. Wskazuje je lista Komisji Europejskiej i są to np. lekarze, pielęgniarki, położne, architekci, zawody prawnicze. - Nie planujemy żadnych działań mających otwierać dostęp do zawodów medycznych – lekarzy i specjalności lekarskich. Natomiast w kwestii pozostałych zawodów wychodzę z założenia, że nie powinno być świętych krów. Przykład profesji prawniczych pokazuje, że poziom regulacji jest kwestią otwartą - dodał."

 

WIĘCEJ...

 

Czy uda się zderegulować wszystkie zawody?

Email PDF

Minister Gowin chciałby poddać deregulacji jak najwięcej zawodów. Ma nadzieję, że uda się wprowadzić zmiany we wszystkich profesjach, a jeśli to okaże się niemożliwe, to planuje wprowadzenie zmian w co najmniej 250-ciu zawodach.

Jakie są plany Ministra i jak się do nich przygotowuje, CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Przeciwnicy deregulacji

Email PDF

Coraz więcej firm oraz stowarzyszeń skupiających osoby wykonujące zawody regulowane jest przeciwko deregulacji. Petycje do Ministra Gowina piszą przedstawiciele trenerów, korporacje taksówkarzy a nawet Rzecznik Praw Dziecka.

 

Wykładowcy wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego protestują przeciw dopuszczeniu wszystkich do zawodu trenera. - To może być groźne dla młodych sportowców - przekonują

 

>WIĘCEJ...

 

Rzecznik Praw jest przeciwny deregulacji zawodów m. in. przewodnika turystycznego i instruktora sportu. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwości wyraził zdanie, że może to zagrażać dobru dzieci.

 

>WIĘCEJ...

 

Zawód doradcy finansowego powinien być regulowany, gdyż nieprofesjonalne doradztwo może mieć poważne konsekwencje dla klientów oraz rynku - uważa Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.

 

WIĘCEJ...

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy deregulacyjnej dobiegają końca

Email PDF

Dobiegają końca konsultacje społeczne projektu ustawy dotyczącej deregulacji niektórych zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości w pierwszej kolejności planuje ułatwić dostęp do 49 profesji, w tym m.in. dla adwokatów, bibliotekarzy, pośredników pracy, spawaczy, detektywów, pilotów wycieczek i taksówkarzy. Już rozpoczęły się prace nad kolejną listą zawodów. Docelowo deregulacja będzie dotyczyć 230 profesji.

 

WIĘCEJ...

 


Strona 5 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.