Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowy program

Email PDF
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła program dla osób będących stroną postępowania dyscyplinarnego. Jest on adresowany jest do osób wykonujących w samorządach zawody zaufania publicznego oraz zawody regulowane, szczególnie nieprawnicze (np. architekta, inżyniera budownictwa, doradcy podatkowego, diagnosty laboratoryjnego, nauczyciela, rzecznika patentowego, tłumacza, doradcy inwestycyjnego, księgowego, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 

Projekt rozporządzenia - lekarze

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zakłada on umożliwienie lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia oraz odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie medycyny, uznanie tego dorobku jako równoważnego realizacji w całości programu specjalizacji i dopuszczenie lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba lekarzy drugiej specjalności mogłaby ulec zwiększeniu.

 

Nowe formy kształcenia

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje od 1 września 2012 r. wprowadzić nową formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Będą one prowadzone przez technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych oraz centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Po takim kursie będzie można podejść do egzaminu zewnętrznego, który potwierdzi nabyte kwalifikacje.

 
 

Nowy wykaz zawodów

Email PDF

W dniu 18 czerwca br. zacznie obowiązywać nowy wykaz zawodów regulowanych w działach administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność oraz transport.

 

Licencje maklera i doradcy finansowego

Email PDF

W środowisku finansowym, między instytucjami rynkowymi a Krajowym Nadzorem Finansowym i resortem finansów toczą się rozmowy na temat przyszłości kształtu licencjonowania zawodów maklera i doradcy finansowego.

Więcej…
 

Edukacja zawodowa

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z projektem założeń do nowelizacji ustawy zostaną zlikwidowane licea profilowane oraz technika uzupełniające. Zdecydowana większość gimnazjalistów wybiera naukę w liceach ogólnokształcących pomijając możliwość nauki zawodu.

Więcej…
 

Architekci z uprawnieniami

Email PDF

Aż 9838 architektów wynosi aktualnie liczba członków Izby Architektów RP, którym bezpiecznie powierzać możemy opracowywanie projektów, zwłaszcza jeśli potrzebujemy uzyskać pozwolenie na budowę. Zlecając usługi architektowi, warto wejść na stronę www.izbaarchitektow.pl i sprawdzić czy dany architekt jest członkiem samorządu zawodowego – obowiązkowej organizacji posiadającej kodeks etyki i gwarantującej inwestorom możliwość składania reklamacji.

Informację o aktualnej liczbie członków IARP według stanu na dzień 5 maja 2011 roku podała redakcja oficjalnego magazynu Izby, w związku z drukiem swojego najnowszego numeru. Majowo-czerwcowy „Zawód: Architekt” trafi jak zawsze do wszystkich członków Izby, czyli aktywnych zawodowo architektów.

 


Strona 9 z 23

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.