Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Mechanik statkowy

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód mechanika statku żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315101.

Opis
do góry
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej - osoba, pełniąca stanowisko w służbie maszynowej niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej uprawnia do zajmowania stanowiska mechanika na każdym statku żeglugi śródlądowej oraz do obsługi maszyn napędowych.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej może otrzymać osoba, która:

 • posiada 36 - miesięczną praktykę pływania,
  a) przy czym co najmniej 20 miesięcy powinna stanowić praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych,
  b) natomiast 16 miesięcy może stanowić praktyka w stoczniach lub warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,
  albo
 • posiada świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej oraz dodatkowej 20 - miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej na stanowisku motorzysty - przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych,
  albo
 • posiada dyplom oficera mechanika na polskich statkach morskich albo stopnia oficera służby mechanicznej Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.
Należy złożyć wniosek o egzamin. Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.