Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pilot żeglugi

Email PDF


Opis
Wymagania
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pilota żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315212.

Opis
do góry
Pilot żeglugi śródlądowej - osoba, która pełni funkcję doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia pilotowe. Do korzystania z pilotażu są zobowiązane polskie statki morskie i żeglugi śródlądowej, których kierownicy nie posiadają odpowiednich uprawnień do kierowania statkami na danej drodze wodnej oraz obce statki morskie i żeglugi śródlądowej.
Statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji są z tego obowiązku zwolnione.

Wymagania
do góry
Pilotem żeglugi śródlądowej, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, może zostać osoba, która:

 • posiada patent żeglarski uprawniający do kierowania wszystkimi statkami,
 • ma co najmniej 12 - miesięczną praktykę pływania nabytą po uzyskaniu patentu na drodze wodnej, której ma dotyczyć uprawnienie,
 • ma odpowiedni stan zdrowia,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na pilota.

Zgodnie z Art. 50 ust. 5:
"Uprawnienie pilotowe i świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu wydaje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla drogi wodnej, której uprawnienia dotyczą."

Uprawnienia
do góry
Uprawnienia pilota żeglugi śródlądowej:

 • sprawdzanie warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;
 • sprawdzanie wymiarów statku w celu porównania z warunkami nawigacyjnymi na drodze wodnej;
 • sprawdzanie ilości i rodzaju ładunku oraz dokumentów statku;
 • współpraca z kierownikiem statku, mająca na celu bezpieczną nawigację statku;
 • bezpośrednie sterowanie statkiem, po uzgodnieniu z kierownikiem statku, zależnie od warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;
 • informowanie administracji żeglugi śródlądowej i administracji drogi wodnej o zauważonych przeszkodach na drodze wodnej;
 • pełnienie funkcji kierownika statku;
 • pełnienie funkcji kierownika maszyn - przy posiadaniu dodatkowych kwalifikacji.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.