Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Stermotorzysta

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód stermotorzysty żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315104.

Opis
do góry
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej - osoba, która w imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi.

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:
- małym statkiem,
- łodzią przewozową o napędzie mechanicznym.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej, może otrzymać osoba, która:

 • posiada 12 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,
  albo
 • posiada stopień chorążego Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej oraz 3 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.
Należy złożyć wniosek o egzamin. Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Czynności zawodowe
do góry
Czynności stermotorzysty żeglugi śródlądowej:

 • realizacja zadań eksploatacyjnych statku;
 • dbanie o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
 • czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
 • kierowanie pracami załadunkowymi i wyładunkowymi;
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległych członków załogi;
 • sterowanie statkiem i wykonywanie manewrów;
 • obsługa silnika;
 • utrzymywanie siłowni, mechanizmów i instalacji w pełnej gotowości technicznej;
 • przechowywanie dokumentów statku oraz przestrzeganie terminów przeglądów w celu odnowienia ważności tych dokumentów;
 • sporządzanie specyfikacji remontowych statku i współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz w zakresie bhp.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.