Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Przewoźnik żeglugi

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód przewoźnika żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315213.

Opis
do góry
Przewoźnik żeglugi śródlądowej - osoba, która w imieniu właściciela przewozu międzybrzegowego wykonuje funkcje związane z eksploatacją promu (łodzi przewozowej), odpowiadając za przewożone osoby, pojazdy i inny ładunek.
Patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania promem lub łodzią przewozową bez napędu mechanicznego.

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo (w myśl Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej dotyczy wszystkich zawodów służby śródlądowej) uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent przewoźnika żeglugi śródlądowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej może otrzymać osoba, która:

 • posiada 12 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej, w tym co najmniej miesięczną praktykę na promie w charakterze pomocnika przewoźnika, oraz złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych, albo
 • posiada 12 - miesięczą praktykę pływania na promie w charakterze pomocnika przewoźnika i złożyła egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu. Należy złożyć wniosek o egzamin.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Czynności zawodowe
do góry
Czynności przewoźnika żeglugi śródlądowej:

 • dbanie o należyty stan techniczny statku służącego do przewozów międzybrzegowych oraz jego wyposażenia i urządzeń służących do poruszania się statku: jak liny, bloki, wciągarki itp.;
 • dbanie o należyty stan i prawidłowość oznakowania statku;
 • dbanie o właściwy stan techniczny i sprawność działania pomostów wjazdowych;
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem pojazdów na promie oraz nad prawidłowym rozlokowaniem przewożonych osób, zwierząt i pojazdów;
 • bezpośrednie kierowanie załadunkiem i wyładunkiem statku lub nadzorowanie tych czynności;
 • czuwanie nad punktualnością kursowania statku;
 • manewrowanie urządzeniami służącymi do poruszania statku i sterowanie statkiem;
 • dbanie o ład i porządek na statku.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.