Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Operator systemów nurkowych

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód operatora systemów nurkowych jest pod kodem 754104.

Opis
do góry
Osoba posiadająca uprawnienia operatora systemów nurkowych może obsługiwać zainstalowane w bazie prac podwodnych urządzenia i wyposażenie techniczne. Niekiedy kierownik prac podwodnych jest zobowiązany do zatrudnienia takiej osoby. Wymaga tego określony sprzęt, do którego obsługi niezbędne są uprawnienia operatora systemów nurkowych.

Wymagania
do góry
Świadectwo operatora systemów nurkowych, zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, Art. 20 punkt 8, może uzyskać osoba:

  • posiadająca wykształcenie średnie,
  • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów nurkowych.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu szkolenia. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni.

Egzamin
do góry
Egzamin składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest oceniana według skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Uzyskanie oceny minimum dobrej zwalnia z części ustnej egzaminu.
Egzamin teoretyczny jest oceniany jako zdany, lub niezdany.
Przy ocenach nie ma ocen pośrednich.
Opłaty za wydanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów zawiera Załącznik do Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla operatora systemów nurkowych określone są w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.