Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Obserwator radarowy

Email PDF

Wymagania
Egzamin

Wymagania
do góry
Patent lub świadectwo uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
  a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
  b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej - Art. 25, może otrzymać osoba, która posiada:

 • 12 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym,
 • świadectwo radiooperatora,
 • ukończony kurs przygotowawczy w ośrodku szkoleniowym uznanym przez ministra właściwego do spraw transportu,
 • świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności,
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i A.R.P.A.,
 • oraz 3 - miesięczną praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonych w radary.

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która legitymuje się praktyką pływania w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu wymaganego do uzyskania patentu.
Należy złożyć wniosek o egzamin. Wykaz dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem, można znaleźć w Art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
Zakres wymagań egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.