Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Nauczyciel

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka rozwoju zawodowego

Opis
do góry
Zawód nauczyciela jest zawodem wymagającym umiejętności połączenia wiedzy z zakresu przedmiotu nauczania oraz odpowiedniego podejścia pedagogicznego. Tylko połączenie obu tych czynników gwarantuje sukces w zawodzie. Należy mieć świadomość tego, że o ile wiedza jest w dużej mierze czynnikiem stałym, to podejście pedagogiczne jest zależne od grupy, którą się naucza. Nauczyciel jest również wychowawcą. Niezbędna jest więc również umiejętność stosowania różnych podejść do nauczania oraz ich odpowiedniego wyboru. Nauczyciel jest z pewnością zawodem wymagającym, lecz mogącym dawać ogromną satysfakcję z pracy.

Wymagania
do góry
Nauczycielem, zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, może zostać osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym,
  lub
  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.


 • Opis kwalifikacji, jakie są potrzebne do zajmowania określonych stanowisk nauczycielskich w różnych placówkach zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Ścieżka rozwoju zawodowego
  do góry
 • nauczyciel stażysta
 • nauczyciel kontraktowy - aby awansować na nauczyciela kontraktowego, należy odbyć 9 miesięczny staż, złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, pozytywnie przejść egzamin, który przeprowadzany jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • nauczyciel mianowany - aby awansować na nauczyciela mianowanego, należy odbyć staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy; staż ten można odbyć po 2 latach nauczania w szkole, potem należy złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, pozytywnie przejść egzamin, który przeprowadzany jest w formie egzaminu oraz uzyskać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • nauczyciel dyplomowany - aby awansować na nauczyciela dyplomowanego, należy odbyć staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy; staż ten można odbyć po co najmniej 1 roku nauczania w szkole, następnie należy złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, które polega na ocenie dorobku naukowego nauczyciela i rozmowie kwalifikacyjnej oraz uzyskać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Na temat wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na kolejne stopnie można poczytać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.