Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Konserwator zabytków

Email PDF

Opis
Wymagania

Opis
do góry
Konserwator zabytków nieruchomych to osoba kierująca pracami mającymi na celu utrzymywanie i renowację zabytków nieruchomych, a więc nieruchomości zabytkowych. Do wykonywania tego zawodu niezbędna jest nie tylko wiedza historyczna, lecz także wiedza dotycząca zastosowań różnych materiałów i produktów w trakcie pracy, ich wpływu na zabytek. Niezbędne są także umiejętności zabezpieczania zabytków w trakcie prowadzenia prac oraz zmysł organizacyjny do kierowania takimi pracami.

Wymagania
do góry

I. Zgodnie z & 22. 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, prace konserwatorskie, restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:

1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

lub

2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków

oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

II. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie

lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

oraz odbyła co najmiej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.