Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Doradca ds. bezpieczeństwa

Email PDF


Przedłużenie świadectwa doradcy
Egzamin

Opis

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych drogą kolejową - osoba, która spełnia rolę koordynatora działań podejmowanych przez przedsiębiorcę w zakresie wszelkich czynności związanych z towarami niebezpiecznymi.

Przedłużenie świadectwa doradcy
do góry

Świadectwo doradcy przedłuża się osobie, która:

  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy,
  • ukończyła kurs doskonalący dla doradców w roku poprzedzającym datę upływu ważności świadectwa doradcy i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym,
  • po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym otrzymała zaświadczenie o ukończeniu "szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie".

Egzamin
do góry
Po ukończeniu kursu początkowego - z wynikiem pozytywnym - należy złożyć wniosek w Urzędzie Transportu Kolejowego o dopuszczenie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Na temat egzaminu można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Art. 2 oraz Art. 3 oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 16 października 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa doradcy na okres 5 lat.
Świadectwo doradcy wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej.
Wpis do ewidencji doradców uprawnia do wykonywania zawodu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.