Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Dopiero co przyj?to ustaw? dotycz?c? deregulacji m.in. zawodu taks�wkarza, a ju? w projekcie ustawy o transporcie drogowym czytamy, ?e wykonywanie us?ug z zakresu przewozu os�b samochodem na terenie kraju wymaga? b?dzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo?nika drogowego.

Wykonywanie krajowego przewozu os�b samochodem osobowym, samochodem przeznaczonym do przewozu os�b powy?ej 7, ale nie wi?cej ni? 9 ??cznie z kierowc? lub taks�wk? � zgodnie z nowym prawem � wymaga? b?dzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Udzielaniem, odmow?, zmian?, zawieszeniem lub cofni?ciem zezwolenia b?dzie zajmowa? si? starosta w?a?ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsi?biorcy.

Jak wida? po to nast?puje deregulacja, by m�c szybko wprowadzi? now? regulacj?.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.