Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Cz??ciowa deregulacja zawodu doradcy podatkowego

Email PDF

Ministerstwo zapewniaj?, ?e deregulacja nie doprowadzi do likwidacji zawodu doradcy podatkowego.

Pa?stwowy egzamin na doradc? podatkowego pozostanie, zmianie mo?e ulec jego zakres. Pojawi?y si? propozycje, aby z egzaminu wy??czy? te cz??ci, kt�re pokrywaj? si? z egzaminami zaliczonymi na studiach.

Obecnie kandydat musi posiada? wiedz? m.in. z dziedzin prawnych i ekonomicznych.

Praktyki r�wnie? pozostan?. Zostanie jednak skr�cony ich zakres i czas trwania.
Aktualny stan prawny wymaga, aby przed przyst?pieniem do egzaminu, kandydat posiada? co najmniej dwa lata praktyki - p�? roku w organach podatkowych, a reszt? w firmach ?wiadcz?cych doradztwo podatkowe.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.