Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Architekt

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin na architekta
Rozwój zawodowy

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód architekta jest pod kodem 216101.

Opis
do góry

Słowo architekt (łac. architectus, gr. architékton - kierujący budową, budowniczy) jest złożone i oznacza najpierw specjalistę w dziedzinie architektury, projektanta, a w przenośni twórcę czegoś, np. czyjegoś sukcesu. Architektura jest dziś wiedzą i umiejętnością budowania oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek.

Wymagania
do góry
Aby zostać architektem trzeba skończyć studia na kierunku architektura.

A) Na początek jednak trzeba zdać egzamin na studia.
Egzamin na architekturę jest mieszany - praktyczno-teoretyczny. To egzamin konkursowy z uzdolnień praktycznych, obejmujący sprawdzenie umiejętności z rysunku odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Dodatkowe punkty można uzyskać także za świadectwo maturalne, w szczególności za przedmiot matematyka.
Można wybierać między studiami inżynierskimi (4-letnimi) a magisterskimi (5-letnimi).

B) Praktyki.
Równolegle, już od I roku, studia architektoniczne uzupełniane są praktykami. W czasie wakacji studenci biorą udział w ćwiczeniach terenowych i uczestniczą w plenerze malarskim. Potem muszą zdobyć wiedzę praktyczną i odbyć praktykę budowlaną, ruralistyczną, inwentaryzacyjną zabytków architektury, urbanistyczną, a wreszcie przeddyplomową (w zależności od specjalizacji) w pracowni projektów.

Egzamin na architekta
do góry
Od roku 2003 działa Izba Architektów, która nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu architekta.
Aby wykonywać samodzielnie ten zawód trzeba najpierw zdać egzamin.
Regulamin postępowania dotyczący egzaminu został zawarty w Uchwale nr 0-03-03 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 17 kwietnia 2003 r.
Natomiast szczegółowe informacje dotyczące zagadnień egzaminacyjnych można uzyskać w Załączniku nr 10 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Rozwój zawodowy
do góry
Architekt po ukończeniu studiów musi umieć pracować wszechstronnie. Do jego zadań należy opracowywanie projektów obiektów nowych i projektów przebudowy, modernizacji i adaptacji. Musi też sprawować kontrolę nad realizacją projektów, a także - jeśli pracuje w dziale innowacyjnym firmy - prowadzić badania nad wykorzystaniem nowych materiałów czy technologii.

Praca samodzielna.
Architekci, którzy chcą ten zawód wykonywać samodzielnie, muszą należeć do Izby i opłacać comiesięczne składki.

Praca w pracowni architektonicznej.
Na początku powierzane są architektówi najczęściej prace pomocnicze przy wykonywaniu elementów dokumentacji technicznej. Stopniowo i zwykle dość płynnie jest włączany w prace koncepcyjne, a dalej w działania koordynacyjne i kontakty z klientem, a w końcu w prace związane z budową.
Pracujący w biurach projektów nie muszą należeć do Izby. Mogą pracować i awansować w ramach struktur istniejących pracowni architektonicznych, uzyskując w nich np. pozycję partnera. Ogromna większość architektów realizuje swe ambicje jako pracownicy biur. Po kilku latach praktyki młody architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokalną komisją egzaminacyjną przyznającą uprawnienia architektom i inżynierom. To rodzaj specjalizacji.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.