Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Archeolog

Email PDF

Opis
Wymagania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód archeologa jest pod kodem 263201.

Opis
do góry

Zawód archeologa polega na prowadzeniu prac badawczych na stanowiskach z okresów prehistorycznych, czyli okresów dla których brak jest źródeł pisanych. Oczywiście nie istnieje tu prosty podział czasookresowy pomiędzy historią pisaną a archeologią. Dla poszczególnych części świata podział ten na osi czasu przebiega inaczej.

Zawód archeologa wymaga cierpliwości i dokładności. Z racji ogromnej ilości materiałów i obszarów badań osoba wykonująca ten zawód musi dokonać ograniczenia zainteresowań zawodowych do pewnej specjalności. Zawód archeologa jest z pewnością ciekawy. Wraz z czasem wykonujący ten zawód zdobywają nieocenioną wiedzę.

Rozwój zawodowy możliwy jest po pierwsze w formie kariery naukowej. Dzięki kolejnym stopniom naukowym można stać się wysokiej klasy specjalistą.

Po drugie można specjalizować się w konkretnej dziedzinie wykonując działalność zarobkową z czasem dysponując również nieocenionym doświadczeniem. Z racji faktu, że duża część literatury tworzona jest w obcych językach w zawodzie archeologa rozwój zawodowy połączony jest nieodłącznie z nauką języków obcych.

Wymagania
do góry

Badania archeologiczne mogą być prowadzone jedynie przez osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra, uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań.
Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o której mowa wyżej, nie uwzględnia się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy odwiertów oraz udziału w opracowywaniu zabytków ruchomych odkrytych w trakcie badań archeologicznych.
Tytuł archeologa umożliwia również pracę np. na stanowiskach eksperckich, takich jak rzeczoznawca ministra kultury ds. archeologii (po spełnieniu dodatkowych warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami - Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579).

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.