Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Lekarz weterynarii

Email PDF


Opis
Wymagania
Rozwój zawodowy
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód lekarza weterynarii jest pod kodem 225101.

Opis
do góry
Lekarz weterynarii - osoba, która rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania
do góry
Lekarzem weterynarii, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych, może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii;
 • uzyskała prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • została wpisana na listę lekarzy weterynarii.

Lekarz weterynarii obowiązany jest wykonywać zawód ze szczególną starannością, w oparciu o zasady etyki i deontologii weterynaryjnej.

Rozwój zawodowy
do góry
Lekarzowi weterynarii, zgodnie z w/w Ustawą przysługuje prawo uzyskania tytułu specjalisty. W tym celu powinien ukończyć szkolenie specjalistyczne. Dziedziny weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 roku w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. Po ukończeniu szkolenia niezbędne jest podejście do egzaminu specjalistycznego. Zrobienie specjalizacji, jak także zdobywanie cennego doświadczenia w trakcie pracy jest naturalną ścieżką rozwoju w zawodzie lekarza weterynarii.

Zadania zawodowe
do góry
Do zadań lekarza weterynarii należy:

 • badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób;
 • prowadzenie badań, doskonalenie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania;
 • leczenie zwierząt chorych;
 • stosowanie zabiegów chirurgicznych lub leczenia medyczno - weterynaryjnego;
 • zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i chorób zaraźliwych;
 • prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko - weterynaryjnych;
 • badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno - weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • testowanie gospodarstw mleczarskich i zwierząt oraz szczepienie zwierząt przeciwko chorobom;
 • przeprowadzanie inspekcji jakości, czystości i bezpieczeństwa żywności wytworzonej całkowicie lub częściowo z surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi;
 • badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
 • doradzanie w sprawie hodowli i opieki nad zwierzętami;
 • wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze swej działalności;
 • prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;
 • upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej;
 • pomaganie w epidemiologicznym, radiologicznym i innym nadzorze zwierząt;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów;
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.