Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Koordynator pobierania komórek

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód koordynatora pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów jest pod kodem 325904.

Opis

Koordynator pobierania lub przeszczepiania komórek, tkanek i narządów – uprawniony i przeszkolony pracownik organizujący koordynację pobrania i przeszczepienia.

Wymagania
do góry

Według § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, koordynatorem pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów może być osoba posiadająca:

1. co najmniej średnie wykształcenie medyczne;

2. ukończone szkolenie dla koordynatorów, potwierdzone zaświadczeniem.

Ramowy program szkolenia dostępny jest w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

Natomiast w Art 28. Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów czytamy, że koordynatorem pobierania lub przeszczepiania komórek, tkanek i narządów jest osoba, która:

1. ukończyła studia wyższe w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych,

2. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek i komórek lub podmiotach, których przedmiotem działalności są czynności związane z przetwarzaniem, konserwowaniem, przechowywaniem, dystrybucją, pobieraniem lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich.

Zadania zawodowe
do góry

Do zakresu zadań koordynatora pobierania lub przeszczepiania komórek, tkanek i narządów należy:

1. zapewnienie przestrzegania:

  • wymogów dotyczących pobierania tkanek i komórek ludzkich,
  • kryteriów doboru dotyczących dawcy tkanek i komórek,
  • wykonywania badań laboratoryjnych wymaganych w odniesieniu do dawców,
  • procedur pobierania tkanek i komórek, a także ich przyjmowania do banku tkanek i komórek,
  • wymogów dotyczących przygotowania tkanek i komórek,
  • procedur przetwarzania, testowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek,
  • wymogów dotyczących bezpośredniej dystrybucji określonych tkanek i komórek do odbiorcy,

2. informowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o każdym przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji;

3. prowadzenie stałego monitorowania przestrzegania przez personel banku tkanek i komórek systemu zapewnienia jakości;

4. przekazywanie niezbędnych danych do rejestru banków tkanek i komórek;

5. promocja honorowego dawstwa tkanek i komórek.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.