Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Opiekun medyczny

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód opiekuna medycznego jest pod kodem 532102.

Wymagania
do góry

Opiekunem medycznym jest osoba, która:

1. ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej,

lub

2. ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 2. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 3. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 4. wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 5. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 6. wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 7. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
 8. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem;
 9. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z wydalaniem;
 10. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 11. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 12. stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 13. dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 14. zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 15. dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 16. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
 17. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 18. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
 19. udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 20. przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 21. popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
 22. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23. udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 24. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 25. przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 26. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 27. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 28. korzystanie z różnych źródeł informacji.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.