Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik ortopeda

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika ortopedy jest pod kodem 321403.

Wymagania
do góry

Technikiem ortopedą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie technik ortopeda.

Technikiem ortopedą jest również osoba, która:

 1. ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik ortopeda lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda,
  lub
 2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika biomechanika,
  lub
 3. uzyskała dyplom mistrza w zawodzie technik ortopeda.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań technika ortopedy należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
 2. projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
 4. nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
 5. instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 6. ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 7. współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 8. wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 9. dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 10. czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 11. pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 12. wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 13. posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową;
 14. użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 15. posługiwanie się dokumentacją lekarsko - techniczną i konstrukcyjno - technologiczną;
 16. dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;
 17. dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
 18. realizowanie procesu technologicznego;
 19. sporządzanie dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych;
 20. modernizowanie standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 21. stosowanie metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 22. planowanie i organizowanie własnej pracy;
 23. sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy;
 24. prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej;
 25. współpraca w zespole terapeutyczno - rehabilitacyjnym;
 26. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 27. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 28. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 29. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 30. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 31. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.