Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Optyk okularowy

Email PDF

Optyk okularowy zaliczany jest do zawodów szkolnych. Więcej informacji na temat zawodów rzemieślniczych można znaleźć w zakładce „Zawody rzemieślnicze i zawody szkolne”

Wymagania
Czynności wykonywane przez optyka okularowego

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód optyka okularowego jest pod kodem 325301.

Opis
Optyk okularowy – osoba, która wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe oraz dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów.

Wymagania
do góry

W Art. 3. 1. Ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle czytamy:
„Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.”

Dodatkowo za optyka okularowego uznajemy osobę, która:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, lub
 2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika optyka lub ukończyła trzyletnie technikum uzupełniające publiczne lub niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika optyka, lub
 3. uzyskała dyplom mistrza w zawodzie optyk okularowy.

 

Czynności wykonywane przez optyka okularowego
do góry

Do czynności wykonywanych przez optyka okularowego możemy zaliczyć:

 • dokonywanie pomiarów oftalmicznych oraz przeprowadzanie badań komputerowych wzroku;
 • dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty;
 • dobieranie opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki,
 • mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie;
 • wykonywanie wszelkich napraw różnych typów okularów;
 • wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.