Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Masażysta

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód masażysty jest pod kodem 325402.

Opis

Masażysta – osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Wymagania
do góry
Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik masażysta lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań masażysty należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem;
 3. wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu;
 4. wyjaśnianie wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 5. wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu;
 6. wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 7. stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych;
 8. wykonywanie masażu punktowego;
 9. wykonywanie masażu metodą Schantala;
 10. wykonywanie masażu sportowego;
 11. wykonywanie masażu kosmetycznego;
 12. prowadzenie dokumentacji pacjenta;
 13. popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
 14. współpraca w zespole terapeutycznym;
 15. planowanie i organizowanie własnej pracy;
 16. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 17. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 18. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 19. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 20. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 21. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.