Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik elektroradiolog

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika elektroradiologa jest pod kodem 321103.

Opis

Technik elektroradiolog – osoba, która wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).

Wymagania
do góry

Aby zostać technikiem elektroradiologii należy:

 1. ukończyć studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia, obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera,
 2. lub
 3. ukończyć szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskać tytuł zawodowy technika elektroradiologa lub technika elektroradiologii, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań technika elektroradiologii należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 2. komunikowanie się z pacjentem;
 3. współpraca z zespołem terapeutycznym;
 4. przygotowywanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 5. planowanie prac na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 6. uzyskiwanie informacji o pacjentach niezbędnych do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 7. udzielanie pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 8. układanie pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 9. prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 10. dobieranie odpowiednich metod i technik do wykonania badania rentgenowskiego;
 11. obrabianie chemicznie i fizycznie radiogramów i fluorogramów;
 12. ocenianie na bieżąco wartości technicznej badania rentgenowskiego;
 13. postępowanie zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej;
 14. użytkowanie aparatur do badań naczyniowych;
 15. współuczestniczenie w badaniu ultrasonograficznym;
 16. użytkowanie skanera;
 17. wykonywanie badań w pracowni tomografii komputerowej;
 18. wykonywanie badań izotopowych (scyntygraficznych);
 19. wykonywanie badań: densytometrycznych kośćca, elektrokardiograficznych, spirometrycznych, elektroencefalograficznych;
 20. wykonywanie audiometrii;
 21. wykonywanie radioterapii odpowiednią techniką;
 22. prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów;
 23. zabezpieczanie pacjenta i otoczenia w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;
 24. udzielanie pierwszej pomocy;
 25. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 26. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 27. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 28. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 29. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 30. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.