Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prezentacja na temat Karty Nauczyciela

Email PDF

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela przedstawił prezentację na temat Karty Nauczyciela.

W prezentacji odpowiedziano na następujące pytania:

1. Jakie zagadnienia powinna regulować nowa ustawa?

2. Jak wzmocnić motywacyjny charakter awansu zawodowego i systemu wynagradzania nauczycieli oraz usprawnić te systemy, aby sprzyjały umacnianiu prestiżu zawodu nauczyciela i dobrym efektom systemu edukacji?

3. Jak zmodyfikować organizację czasu pracy szkoły i nauczyciela, aby podnieść efektywnośc pracy (odpowiednio wykorzystywać dodatkowe godziny na pracę z uczneim o specjalnych problemach edukacyjnych)?

4. Kogo powinna dotyczyć nowa ustawa regulująca status zawodowy nauczyciela (np. jak mozna wlączać do systemu edukacji nauczycieli akademickich, praktyków zawodu, artystów)?

W prezentacji zawarto również informacje o zmianach w prawodawstwie na przestrzeni lat.

Pełna prezentacja dostępna jest na stronach Związku Powiatów Polskich.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.