Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Higienistka szkolna

Email PDF

Wymagania
Uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód higienistki szkolnej jest pod kodem 325902.

Opis

Higienistka szkolna - osoba, która nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania, stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.

Wymagania
do góry
Higienistką szkolną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej. Higienistką szkolną jest też osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom higienistki szkolnej.

  Po 5 latach pracy na stanowisku higienistki szkolnej można zostać starszą higienistką szkolną.

  Uprawnienia
  do góry
  Higienistka szkolna jest uprawniona do:
 • zbierania informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
 • ustalania z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego,
 • nadzorowania żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym,
 • wykonywania badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci,
 • nadzorowania przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej,
 • orzekania o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych, o warunkach zdrowotnych do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych,
 • udziału w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne),
 • wykonywania szczepień ochronnych,
 • przygotowywania zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy,
 • współpracy z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego,
 • prowadzenia dokumentacji zdrowotnej uczniów,
 • nadzorowania i przeprowadzenia akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.