Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Higienistka stomatologiczna

Email PDF


Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód higienistki stomatologicznej jest pod kodem 325102.

Opis
Higienistka stomatologiczna - osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno - profilaktyczną.

Wymagania
do góry
Higienistką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki stomatologicznej.

Higienistką stomatologiczną jest również osoba która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna obejmujące w programie nauczania co najmniej 1688 godzin kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej i uzyskała tytuł licencjata,

lub

b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna rozpoczęte przed dniem 31 sierpnia 2009 roku,

lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna.
Po 5 latach pracy na stanowisku higienistki stomatologicznej można zostać starszą higienistką stomatologiczną.

Zadania zawodowe
do góry
Higienistka stomatologiczna jest uprawniona do wykonywania następujących zadań:

1) rozróżniania budowy i czynności narządów i układów organizmu człowieka;

2) opisywania budowy głowy, z uwzględnieniem narządu żucia;

3) rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

4) określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

5) rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

6) udzielania pierwszej pomocy;

7) prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

8) korzystania z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

9) prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;

10) samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;

11) wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;

12) czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;

13) rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej;

14) prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;

15) rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

16) przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności;

17) użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

18) przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW);

19) stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji;

20) prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych;

21) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

22) organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

23) komunikowania się z pacjentami;

24) współpracy z zespołem stomatologicznym;

25) korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

26) postępowania zgodnie z zasadami etyki;

27) stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

28) stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.