Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Dietetyk

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dietetyka jest pod kodem 322001.

Opis
Dietetyk - osoba, która opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.

Wymagania
do góry
Dietetykiem może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie dietetyka.

Dodatkowo za dietetyka uznajemy osobę, która:

- ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,

lub

- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka,

lub

- rozpoczęła przed 1993 r. szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Po 5 latach pracy na stanowisku dietetyka można zostać starszym dietetykiem.

Zadania zawodowe
do góry
Dietetyk uprawniony jest do realizacji zadań określonych poniżej:

 1. określanie roli składników pokarmowych w organiźmie człowieka;
 2. określanie wpływu składników nieodżywczych żywności i używek na organizm;
 3. stosowanie norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze;
 4. określanie zasad doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla poszczególnych grup ludności;
 5. planowanie i ocenianie jadłospisów indywidualnych i dla różnych grup ludności;
 6. stosowanie prawidłowego żywienia niemowląt, w tym noworodków i wcześniaków, z uwzględnieniem karmienia piersią;
 7. różnicowanie diet i stosowanie ich w żywieniu chorych;
 8. uczestniczenie w realizacji leczenia żywieniowego;
 9. sporządzanie potraw z produktów spożywczych, z wykorzystaniem różnych technik kulinarnych;
 10. organizowanie produkcji potraw dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz w kuchni niemowlęcej;
 11. organizowanie ekspedycji potraw z kuchni;
 12. organizowanie wydawania potraw w oddziałach szpitalnych;
 13. stosowanie zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych w produkcji posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania chorobom infekcyjnym i inwazyjnym;
 14. prowadzenie dokumentacji żywieniowej;
 15. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 16. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 17. prowadzenie edukacji zdrowotnej z zakresu żywienia w zakładach lecznictwa podstawowego i specjalistycznego oraz wśród społeczeństwa;
 18. korzystanie z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w propagowaniu zasad zdrowego żywienia i komunikowaniu się z pacjentami;
 19. wybieranie wiarygodnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 20. udzielanie pierwszej pomocy;
 21. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 22. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 23. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.