Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Trener klasy I

Email PDF

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód trenera klasy I jest pod kodem 342207.

Wymagania
Według Art. 41 punkt 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, trenerem klasy I może być osoba, która:

  • posiada co najmniej świadectwo dojrzałości,
  • posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy II,
  • posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
  • ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej w wymiarze co najmniej 40 godzin i zdała egzamin końcowy. Po odbyciu kursu trenerskiego zdaje się egzamin. Po jego zaliczeniu należy złożyć wniosek o wydanie dyplomu trenera klasy I do Prezesa Konfederacji. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest licencja trenerska.
  • posiada zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.

W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie, w & 5. 1. czytamy, że:

  • kurs musi się odbywać w wymiarze co najmniej 60 godzin,
  • staż, był odbywany w sporcie, w którym dana osoba posiada tytuł trenera klasy drugiej. 

Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierwszej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy drugiej w tym sporcie.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.