Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Rzeczoznawca rolno-spożywczy

Email PDF


Opis
Wymagania
Zdobycie kwalifikacji

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód rzeczoznawcy jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych jest pod kodem 331504.

Opis
do góry
Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych - osoba, która pobiera próbki, ustala klasy jakości handlowej lub sposób produkcji określonych artykułów rolno -spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców.

Wymagania
do góry
Do rejestru rzeczoznawców w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, mogą być wpisane osoby:

 • które posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych danego rodzaju, potwierdzoną zdanym egzaminem,
  albo
 • wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.

Zdobycie kwalifikacji
do góry

 • szkolenie na rzeczoznawcę, które można przejść w Wojewódzkich Inspektoratach Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, który jest zdawany co 3 lata przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora - na temat egzaminu można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych oraz dokumentowania tych czynności,
 • wpis do rejestru rzeczoznawców,
 • wydanie zaświadczenia o wpisie oraz imiennej pieczęci przez wojewódzkiego inspektora.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.