Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Asystentka stomatologiczna

Email PDF


Opis
Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód asystentki stomatologicznej jest pod kodem 325101.

Opis
do góry
Asystentka stomatologiczna - osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Wymagania
do góry
Asystentką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentka stomatologiczna. Pod pojęciem wykształcenia średniego medycznego rozumiemy ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Zadania zawodowe
do góry

Asystentka stomatologiczna powinna posiadać następujące kwalifikacje:

1) korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;

2) przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;

3) kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

4) przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

5) współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

6) współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

7) rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

8) rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;

9) przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;

10) użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;

11) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

12) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

13) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

14) prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

15) korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

16) postępować zgodnie z zasadami etyki;

17) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

18) stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.