Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Położna

Email PDF

Wymagania
Uzyskanie kwalifikacji
Rozwój zawodowy
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód położnej jest pod kodem 223101.

Wymagania
do góry

Położną jest osoba, która:

1. ukończyła szkołę pomaturalną oraz po ukończeniu szkoły pomaturalnej odbyła 12 - miesięczny staż podyplomowy,

lub

2. ukończyła szkołę wyższą, prowadzącą kształcenie w formie:

a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających,

lub

b) studiów wyższych zawodowych.

Położna po ukończeniu szkoły, o której mowa w Art. 7 Ust.3 pkt 1 - szkoły pomaturalnej, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu jest obowiązana do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów nie muszą odbywać tego stażu, gdyż jest on kierowany do absolwentów starego systemu szkolenia.


Uzyskanie kwalifikacji
do góry
Odpowiednio do ukończonej szkoły absolwent uzyskuje tytuły: tytuł zawodowy położnej, tytuł zawodowy licencjata położnictwa, tytuł zawodowy magistra położnictwa.

Rozwój zawodowy
do góry

  • Położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności. Ma również prawo do doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia: szkolenia specjalistyczne (tzw. specjalizacje), kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursy doszkalające.
  • Położna po ukończeniu specjalizacji może podejść do egzaminu. Aby przystąpić do egzaminu należy wnieść opłatę. Aktualna wysokość opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy.
  • Po zdaniu egzaminu uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Czynności zawodowe
do góry

Wykonująca ten zawód osoba udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz zajmuje się promocją zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

Osoba posiadająca uprawnienia wykonuje zawód również, jeśli:

  1. naucza zawodu położnej,
  2. prowadzi prace naukowo - badawcze w dziedzinie opieki położniczej,
  3. kieruje pracą zawodową pielęgniarek i położnych.

W sprawie zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej można zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wykazane są czynności, które może udzielać położna bez polecenia lekarza.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.