Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pilot wycieczek

Email PDF

Opis
Wymagania
Uzyskanie uprawnień
Zadania pilotów wycieczek

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pilota wycieczek jest pod kodem 511301.

Opis
do góry

Pilot wycieczek - osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca.

Wymagania
do góry

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, aby zostać pilotem wycieczek należy spełnić następujące wymagania:

 1. ukończyć 18 lat;
 2. skończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie;
 3. posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy);
 4. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;
 5. odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na pilota wycieczek;
 6. posiadać uprawnienia.

Zgodnie z Art. 28 ust. 5 w/w ustawy:
"Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora".

Zgodnie z & 18. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, potwierdzeniem posiadania uprawnień pilota wycieczek jest legitymacja i identyfikator noszony w widocznym miejscu podczas pełnienia obowiązków. Identyfikator jest ważny przez 5 lat od dnia jego wydania.

Uzyskanie uprawnień
do góry

 • szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek nie powinno trwać krócej niż 4 miesiące
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
 • część teoretyczna - pisemna (test składający się z 30 pytań) i ustna (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania);
 • część praktyczna - trwa 1 dzień i składa się z 3 zadań;
 • złożenie wniosku do marszałka województwa o nadanie uprawnień pilota wycieczek, wydanie legitymacji i identyfikatora;
 • otrzymanie uprawnień;
 • zdanie egzaminu ze znajomości języka obcego.

Zadania pilotów wycieczek
do góry

Do zadań pilotów wycieczek należy:

 • czuwanie w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów,
 • przyjmowanie od klientów zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,
 • sprawowanie nad klientem opieki w zakresie wynikającym z umowy,
 • wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Zgodnie z literą prawa zadaniem pilota wycieczek jest również przyjmowanie reklamacji od uczestników imprezy turystycznej, dotyczących świadczonych im usług, oraz reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie jej trwania.

Więcej informacji dotyczących opłat egzaminacyjnych, przeprowadzania egzaminów, oraz programów szkoleń można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.