Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Pielęgniarka

Email PDF

Wymagania
Uzyskiwanie kwalifikacji
Rozwój zawodowy
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pielęgniarki jest pod kodem 222101.

Opis
Wykonująca ten zawód osoba udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Wymagania
do góry

Pielęgniarką jest osoba, która:

1. ukończyła szkołę pomaturalną oraz po ukończeniu szkoły pomaturalnej odbyła 12 - miesięczny staż podyplomowy,

lub

2. ukończyła szkołę wyższą, prowadzącą kształcenie w formie:

a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających,

lub

b) studiów wyższych zawodowych.

Pielęgniarka po ukończeniu szkoły, o której mowa w Art. 7 Ust. 2 pkt 1 - szkoły pomaturalnej, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu jest obowiązana do odbycia 12 - miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów nie muszą odbywać tego stażu, gdyż jest on kierowany do absolwentów starego systemu szkolenia.

Uzyskiwanie kwalifikacji
do góry
Odpowiednio do ukończonej szkoły absolwent uzyskuje tytuły: tytuł zawodowy pielęgniarki, tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Rozwój zawodowy
do góry

  • Pielęgniarka ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności. Ma również prawo do doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia: szkolenia specjalistyczne (tzw. specjalizacje), kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursy doszkalające.
  • Pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji może podejść do egzaminu. Aby przystąpić do egzaminu należy wnieść opłatę. Aktualna wysokość opłaty jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy.
  • Po zdaniu egzaminu uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Czynności zawodowe
do góry

Osoba posiadająca uprawnienia wykonuje zawód również, jeśli:

  1. naucza zawodu pielęgniarki,
  2. prowadzi prace naukowo - badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa,
  3. kieruje pracą zawodową pielęgniarek i położnych.

W sprawie zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej można zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wykazane są czynności, które może udzielać pielęgniarka bez polecenia lekarza.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.