Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Ortoptysta

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód ortoptysty jest pod kodem 325906.

Opis

Ortoptysta jest zawodem po części pokrewnym okuliście. Jest to specjalista od wzroku, prawidłowego widzenia. Ortoptysta przygotowuje również pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Wymagania
do góry

Ortoptystą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie ortoptysty. Ortoptystą jest też osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy ortoptystyk lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

Po 5 latach pracy w zawodzie ortoptysty można zostać starszym ortoptystą.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań ortoptysty należą:

 1. korzystanie z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
 2. charakteryzowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w różnych okresach życia;
 3. objaśnianie przyczyn powstawania zeza, rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia, omawianie leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza;
 4. wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia chorób narządu wzroku u dzieci;
 5. różnicowanie badań okulistycznych i strabologicznych;
 6. wyjaśnianie istoty i znaczenia ćwiczeń ortoptycznych w leczeniu niedowidzenia;
 7. wykonywanie badań okulistycznych niezbędnych do pracy ortoptysty;
 8. współpraca z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę;
 9. wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych;
 10. wykonywanie ćwiczeń mięśni ocznych;
 11. obserwowanie reakcji dzieci na stosowane zabiegi;
 12. edukowanie dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń mięśni ocznych;
 13. modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
 14. wyjaśnianie istoty i prowadzenie profilaktyki okulistycznej i strabologicznej;
 15. stosowanie w praktyce różnych form i metod promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
 16. wykonywanie pomocy do ćwiczeń pleoptycznych;
 17. określanie mocy optycznej okularów;
 18. rozpoznawanie poziomu rozwoju dzieci i młodzieży w poszczególnych sferach psychicznych oraz oddziaływanie stymulująco na ich rozwój;
 19. korzystanie z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z dzieckiem i jego rodziną;
 20. prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 21. udzielanie pierwszej pomocy;
 22. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 23. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 24. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 25. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 26. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 27. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.