Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informacje
UOKiK - Aktualności
Kanał RSS zawierający dane z sekcji "Urząd -> Aktualności"

 • 240 mln euro pomocy publicznej dla trzech polskich projektów badawczo-rozwojowych - decyzja KE

  Komisja Europejska zaakceptowała 240 mln euro pomocy publicznej dla trzech polskich projektów badawczo-rozwojowych w sektorze baterii. KE uznała planowaną przez Polskę pomoc publiczną za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

  • Komisja Europejska zaakceptowała 240 mln euro pomocy publicznej dla trzech polskich projektów badawczo-rozwojowych w sektorze baterii.
  • KE uznała planowaną przez Polskę pomoc publiczną za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

  Komisja Europejska zaakceptowała 240 mln euro pomocy publicznej dla trzech polskich projektów badawczo-rozwojowych w sektorze baterii. Komisja uznała planowaną przez Polskę pomoc publiczną za zgodną z rynkiem wewnętrznym,  na podstawie Komunikatu Komisji dotyczącego pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. IPCEI).

  Projekty, które planuje dofinansować rząd polski, stanowią część wspólnego paneuropejskiego przedsięwzięcia. Jego celem jest wsparcie badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym, jakim są baterie. W przedsięwzięciu bierze udział 7 państw członkowskich (oprócz Polski, również, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy oraz Szwecja), które łącznie planują przyznać pomoc publiczną o wartości 3,2 mld euro dla 17 bezpośrednich uczestników (3 z nich to projekty realizowane w Polsce).

  Jak podkreśla unijna Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager „Produkcja baterii w Europie ma strategiczne znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa ze względu na jej potencjał w zakresie czystej mobilności i energii, tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności”.

  Prezes UOKiK jest organem monitorującym udzielanie pomocy publicznej w Polsce i za jego pośrednictwem są notyfikowane Komisji Europejskiej wszelkie plany jej udzielenia. W związku z zatwierdzonymi dzisiaj przez Komisję projektami pomocy indywidualnej, Prezes UOKiK ściśle współpracował z Ministerstwem Przedsiębiorczości (obecnie Ministerstwo Rozwoju) oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Projekty pomocy zostały prenotyfikowane 28 czerwca br., a następnie notyfikowane 9 i 15 października br.

  Więcej informacji w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej:
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL • Zaproszenie na spotkanie prasowe

  Czy Allegro wykorzystuje swoją siłę wobec przedsiębiorców i konsumentów? 

  Rusza specjalna platforma dla sygnalistów - sprawdź jak możesz anonimowo pomóc wykryć kartel. 

  Szczegóły jutro na śniadaniu prasowym o 12.00 w UOKiK 

  • Czy Allegro wykorzystuje swoją siłę wobec przedsiębiorców i konsumentów? 
  • Rusza specjalna platforma dla sygnalistów - sprawdź jak możesz anonimowo pomóc wykryć kartel. 
  • Szczegóły jutro na śniadaniu prasowym o 12.00 w UOKiK 

   

  Szanowne Redakcje,

  już jutro zapraszamy do UOKiK na późne śniadanie prasowe. Opowiemy o naszych najnowszych działaniach dotyczących ochrony konkurencji. Wszczęliśmy postępowanie przeciwko Allegro. Podejrzewamy, że potentat w handlu elektronicznym wykorzystuje swoją pozycję kosztem sklepów internetowych, a pośrednio również konsumentów. Ponadto startujemy z nową platformą pozyskiwania informacji o zmowach od anonimowych sygnalistów.

  Szczegóły jutro, we wtorek 10 grudnia o godz. 12.00.  Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1. 

  Spotkanie prasowe odbędzie się w trakcie konferencji „Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych – praktyka i wyzwania”. Zachęcamy do wzięcia udziału również w tym wydarzeniu. Szczegóły https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15994

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL • Ciasta, pieczywo oraz ryby i bakalie na wagę - kontrola Inspekcji Handlowej

  Na początku 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła żywność oferowaną w sprzedaży luzem.

  Zakwestionowała prawie dwie trzecie produktów.

  Większość zastrzeżeń dotyczyła oznakowania.

   

  • Na początku 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła żywność oferowaną w sprzedaży luzem.
  • Zakwestionowała prawie dwie trzecie produktów.
  • Większość zastrzeżeń dotyczyła oznakowania.


  Agnieszka Orlińska z UOKiK o kontroli Inspekcji Handlowej

  W I półroczu 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała produkty spożywcze oferowane luzem, na wagę lub na sztuki. Były to przede wszystkim ciasta i ciastka, ale również pieczywo, ryby czy bakalie. Kontrola odbyła się w 164 sklepach – branżowych (na przykład cukierniach, piekarniach, sklepach rybnych), spożywczych i marketach. W 132 z nich (80,5 proc.) wystąpiły nieprawidłowości.

  Inspektorzy ocenili 1384 partie produktów, ponad trzy czwarte to różnego rodzaju ciasta, ciastka i cukierki. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 64 proc. skontrolowanych partii, w tym prawie 60 proc. ciastek i ciast, ponad 70 proc. ryb czy ponad trzech czwartych pieczywa. Zastrzeżenia wzbudziło zarówno oznakowanie, jak i jakość.

  Badania laboratoryjne

  80 partii zostało przebadanych w laboratorium. Pracownicy zakwestionowali 15 z nich (prawie 19 proc.). Przykładowo:

  • ciasta i ciastka miały niewłaściwą strukturę, były gumowate, zawierały strzępki pleśni, niezadeklarowane w składzie barwniki lub miały inną niż podana na opakowaniu zawartość składników odżywczych,
  • bakalie zawierały konserwanty, które nie były podane w składzie,
  • słodycze miały inną niż deklarowana zawartość cukru lub soli,
  • ryby miały nieprzyjemny zapach, rozpadały się po ugotowaniu i miały niejednorodną strukturę.

  Nieprawidłowości w zakresie oznakowania

  681 partii produktów (ponad 62 proc.) było niewłaściwie oznakowanych. Najgorzej pod tym względem wypadło pieczywo (78 proc. skontrolowanych partii). Najczęstsze nieprawidłowości:

  • przy wielu produktach brakowało jakichkolwiek oznaczeń,
  • brakowało wykazu składników lub był podany niewłaściwie (w tym na przykład brak wykazu alergenów czy pełnej nazwy składnika) – co dotyczyło aż jednej trzeciej skontrolowanych partii,
  • brakowało nazwy produktu lub wprowadzała ona w błąd (na przykład „kule rumowe”, choć do ich produkcji nie użyto rumu, a jedynie aromat, „markizy cytrynowe”, choć w składzie nie było cytryny, tylko aromat, „filet z soli” zamiast „filet z limandy żółtopłetwej”),
  • przy części produktów brakowało nazwy producenta lub dane były niepełne,
  • brakowało masy jednostkowej w przypadku pieczywa oraz informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”,
  • w przypadku niektórych ryb nie było pełnego handlowego oznaczenia gatunku ryby (np. „dorsz” zamiast „dorsz atlantycki”), brak metody produkcji, obszaru połowu lub informacje podane niewłaściwie.

  Pojawiły się także przypadki stosowania w oznakowaniu ciast i ciastek określenia „domowe”, choć zawierały konserwanty, regulatory kwasowości, emulgatory i barwniki.

  Inne nieprawidłowości

  Kontrolerzy sprawdzili również rzetelność obsługi, dokonując zakupu kontrolnego. Zakup kontrolny polega na tym, że inspektorzy występują anonimowo w roli konsumentów i robią zakupy. Okazało się, że w 26 punktach sprzedawcy zawyżali należność – liczyli ją według cen wyższych, niż na półkach i wywieszkach lub według wagi brutto. W 7 sklepach inspektorzy znaleźli żywność przeterminowaną lub nie mogli ustalić terminów ważności, a w 34 były wagi bez aktualnej legalizacji.


  Jak kupować żywność - porady Agnieszka Orlińskiej z UOKiK

  W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami, a w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców. Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów.

  Konsumencie!

  • Produkty na wagę powinny być sprzedawane według wagi netto – zwróć uwagę, czy nie dopłacasz za wagę opakowania.
  • Masz prawo wiedzieć, jaki jest skład produktu – powinien on być dostępny w miejscu sprzedaży, np. na wywieszce lub w katalogu wyłożonym w sklepie.
  • Masz prawo wiedzieć, kto jest producentem i jaki jest jego adres.
  • W przypadku produktów rybnych glazurowanych sprzedawanych na wagę, w miejscu sprzedaży musi być podana procentowa zawartość glazury.
  • W przypadku pieczywa musi być podana masa jednostkowa, wykaz składników wraz z alergenami.
  • Wodę dodaną jako składnik należy obowiązkowo podać, w składzie pieczywa, jeżeli jej ilość przekracza 5 proc. masy gotowego produktu.
  • Jeśli pieczywo jest produkowane z ciasta głęboko mrożonego, taka informacja powinna się również znaleźć w miejscu sprzedaży.
  • Poszczególne składniki składnika złożonego muszą być również wymienione w składzie pieczywa.
  • Jeśli dany składnik występuje w nazwie produktu lub jest na etykiecie podkreślony słownie lub graficznie, należy podać jego zawartość (np. chleb żytni z żurawiną 5%).
  • Jeśli widzisz nieprawidłowości w sklepie, skontaktuj się z najbliższym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej.

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
  Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 - organizacja dlakonsumenta.pl • Zaproszenie na konferencję z okazji Światowego Dnia Konkurencji

  Zapraszamy na konferencję UOKiK „Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych – praktyka i wyzwania”, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

  Zapraszamy na konferencję UOKiK „Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych – praktyka i wyzwania”, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

  Wykrywanie i zwalczanie zmów rynkowych pozostaje niezmiennie jednym z priorytetowych działań Prezesa UOKiK. Efektywne eliminowanie tych nieprawidłowości w dużym stopniu zależy od współpracy i dialogu z instytucjami publicznymi oraz uczestnikami rynku. Tematem grudniowej konferencji będą związane z tym kwestie praktyczne oraz obecne i przyszłe wyzwania.

  Pierwszy panel dotyczyć będzie problematyki skutecznego zwalczania zmów przetargowych. Zastanowimy się, w jaki sposób zapewnić efekt synergii w działaniach podejmowanych w obszarze prawa ochrony konkurencji, prawa zamówień publicznych oraz prawa karnego.

  W ramach drugiego panelu omówione zostaną metody służące pozyskiwaniu dowodów naruszeń prawa konkurencji. Podczas dyskusji skoncentrujemy się na procedurze przeszukań oraz innych środkach dochodzeniowo-śledczych stosowanych w praktyce organów ochrony konkurencji.

  Głos zabiorą przedstawiciele UOKiK i Urzędu Zamówień Publicznych, organów ścigania, a także przedsiębiorcy i prawnicy. Wśród ekspertów zagranicznych gościć będziemy ekspertów Komisji Europejskiej, Czeskiego Urzędu Ochrony Konkurencji oraz Izraelskiego Urzędu Ochrony Konkurencji.

  Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2019 roku (wtorek) w godz. 10.00-15.15 w Centrum Konferencyjnym UOKiK (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1).

  Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zainteresowane tematyką prawa ochrony konkurencji, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, sędziów, prawników oraz akademików.

  Prosimy o rejestrację za pomocą systemu on-line (rejestracja zostanie zamknięta 9 grudnia). Udział jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim ― zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

  Program spotkania

  Dodatkowe informacje:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Katarzyna Mizerska
  tel. 22 55 60 502
  e-mail: [email protected]
wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.