Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size • W powyborczej rzeczywistości roku 2015 nastąpił zwrot w sprawach żeglugowych: powstało Ministerstwo z żeglugą śródlądową w nazwie a struktury zarządzania drogami wodnymi zostały przez to ministerstwo przejęte. Czy jednak zmieniło się coś na korzyść? Ani trochę! Wody Polskie to nowa nazwa ale nadal ci sami, niekompetentni ludzie co poprzednio. Osławione wrocławskie "Houston" - czyli niegdyś zapowiadane jako "wszystkowiedzące i wszystkomogące w sprawie zarządzania drogami wodnymi" a obecnie nazwane Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej - jest biegunowo odległe od słowa "operacyjne". Właściwszą byłaby nazwa "Centrum Indolencji".
 • Baťův kanál lub Průplav Otrokovice-Rohatec (pol. Kanał Baty) r11; zabytkowy kanał o długości 52 km, wybudowany w latach 1935r11;1938, łączący Otrokovice z Rohatcem w Czechach (Morawy). Kanał częściowo przebiega po rzece Morawie, jednak w większości wydzielonymi tokami wodnymi z licznymi jazami oraz 14 śluzami i innymi dziełami technicznymi. Na trasie kanału znajdują się też 23 mosty.

  Obecnie prawie cała trasa (52 km) jest udostępniona do przewozów, uruchomiono 13 śluz. Możliwa jest tak turystyczna, jak i planowa komunikacja po kanale między Otrokowicami a Petrovem. Turyści mogą użytkować 8 portów i 13 przystani. Dzięki budowie przystani w Skalicy (Słowacja) kanał stał się międzynarodowym szlakiem żeglugowym. • W ubiegłym tygodniu Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie otrzymał 17 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt związany z pełnym wdrożeniem RIS dolnej Odry. Dofinansowany projekt ma kosztować w sumie 32 mln zł. Jego celem jest rozszerzenie obszaru objętego RIS na Odrze oraz poprawa jakości funkcjonowania na tych jej fragmentach, na których system już funkcjonuje. Obecnie systemem RIS jest objęta Odra od połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi do miejscowości Ognica, gdzie Odra łączy się z Kanałem Schwedt. Wskutek inwestycji system rozszerzy się również na teren rzeczny Odry od Ognicy do mostu autostradowego w Świecku oraz odcinek Warty od Nadzoru Wodnego w Świerkocinie do ujścia Warty.


 • Remontowa Shipbuilding zbuduje dwa lodołamacze dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowę w tej sprawie podpisano w piątek pomiędzy stocznią z Gdańska a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość inwestycji to 30,25 mln złotych. Parametry techniczne nowych lodołamaczy liniowych będą uznane za obwiązujące dopiero po opracowaniu ostatecznej dokumentacji technicznej (klasyfikacyjnej). Obejmuje ona m.in. dokonanie obliczeń optymalizacyjnych kadłubów, potwierdzonych badaniami modelowymi, w tym również w basenie lodowym.


 • Zmiany przepisów technicznych, mające zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa żeglugi, zakłada projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który opublikowało w piątek Rządowe Centrum Legislacji. Rządowy projekt nowelizacji ustawy dostosowuje krajowe przepisy do wymogów unijnej dyrektywy ws. wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Zgodnie z projektem objęte ustawą ma być wydawanie unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.


 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na remont i przebudowę śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze. Infrastruktura ma zostać dostosowana do IV klasy drogi wodnej. Inwestycja dotyczy projektu o nazwie: rRemont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnejr1;. • Miasto postawiło nad Wisłą pale cumownicze, z których nikt nie korzysta. Właściciele statków, łodzi i barek przypominają bowiem, ża mamy XXI wiek i jak się dobija do brzegu to powinno się mieć możliwość skorzystania z prądu i wody. Ale tak nie jest w Krakowie, bo na to zabrakło pieniędzy.

  Osiem lat temu przy brzegu Wisły - m.in. na Salwatorze - urzędnicy miejscy ustawili pale cumownicze. Problem jednak w tym, że do tych rstanowiskr1; nie doprowadzili odpowiednich instalacji - chodzi m.in. o prąd. W efekcie armatorzy z nich nie korzystają.


wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.