Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
Oficjalny serwis informacyjny polskiej żeglugi śródlądowej.

 • Podpisano umowę na zaprojektowanie portu w Ostrołęce

  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Mirosław Markowski – podpisał dziś umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy portu oraz budowy kapitanatu wraz z siedzibą Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)”, sprawowanie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych (w ramach prawa opcji).


 • Podpisanie umowy o współpracy transgranicznej na rzecz rzeki Bug

  W minionym tygodniu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agnieszka Szymula podpisała w imieniu Prezesa Wód Polskich umowę o współpracy w Rejonie Wodnym Bugu z Regionalnym Zarządem Zasobów Wodnych Bugu i Sanu we Lwowie. Niniejsza umowa dotyczy kontynuacji wspólnych działań na rzecz rzeki Bug, sięgających 1996 roku, kiedy to rządy obydwu krajów podjęły decyzję o obopólnych staraniach dla transgranicznej gospodarki wodnej.

 • Ponad 400 mln zł na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na Odrze

  Ponad 400 mln zł będzie kosztować budowa stopnia wodnego „Lubiąż” na Odrze w rejonie wsi Gliniany (Dolnośląskie). Inwestycja, która powstanie do 2027 r., ma poprawić przede wszystkim warunki żeglugowe i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

  W poniedziałek umowę na zaprojektowanie stopnia wodnego podpisali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz - ze strony wykonawcy - członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt.

 • Mariusz Przybylski nowym dyrektorem RZGW we Wrocławiu

  Mariusz Przybylski od lat jest związany z żeglugą śródlądową. Z wykształcenia magister administracji publicznej. W ostatnim czasie był Dyrektorem Delegatury Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu. Pełnił między innymi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej na drogach wodnych, udzielał wsparcia przy projektach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury żeglugowej i przeciwpowodziowej oraz brał udział w procedurach administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. W przeszłości był też związany z opolskim oddziałem Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Zarządem Odrzańskiej Drogi Wodnej w Opolu. Marynarz, bosman, sternik i kapitan żeglugi śródlądowej na Odrze.

 • Pijany kapitan sterował statkiem żeglugi na Jeziorze Drwęckim

  Statek żeglugi pod nadzorem nietrzeźwego kapitana pływał w sobotnie popołudnie po Jeziorze Drwęckim. O swoich podejrzeniach policjantów poinformowali pasażerowie jednego ze statków, którzy wyczuli woń alkoholu od mężczyzny, który sterował jednostką.

  Podczas popołudniowego rejsu po Jeziorze Drwęckim pasażerowie statku nabrali podejrzeń co do zachowania kapitana jednostki. Kiedy podeszli bliżej okazały się one zasadne, od mężczyzny było czuć woń alkoholu. Uczestnicy rejsu o fakcie poinformowali policję.

 • Lodołamacze Orkan i Sokół są już na wodzie!

  W stoczni Koźle w Kędzierzynie-Koźlu powstają dwie jednostki: lodołamacz czołowy Orkan o mocy 1200 KM i lodołamacz liniowy Sokół o mocy 800 KM. Lodołamacze te będą wyposażone w sondę wielowiązkową, która pozwoli monitorować dno zbiornika. Ta precyzyjna ocena stanu zbiornika pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych. Jednostki będą wyposażone w panele fotoelektryczne, co wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone będą w oświetlenie ledowe i napędzane będą silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze będą też miały funkcje holowników.

 • Susza? Powódź? Retencja!

  Emisją filmu „Stop suszy” chcemy otworzyć społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Przeanalizowaliśmy je wnikliwie, dzięki badaniom przeprowadzonym na potrzeby programu Stop suszy! To właśnie od niego pochodzi tytuł filmu, którym chcemy zwrócić uwagę na narastający problem.

  Sprawa jest poważna, bo Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE!


wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.