Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Napełniający zbiorniki

Email PDF

Wymagania
Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego

Wymagania
do góry
Aby zostać Napełniającym zbiorniki przenośne trzeba spełniać następujące wymagania:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie:
  a. znajomości zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas produkcji, napełniania zbiorników i magazynowania gazów,
  b. budowy, działania i obsługi zbiorników magazynowych i przenośnych do gazów,
  c. zasad postępowania na wypadek pożaru lub niekontrolowanego wypływu gazów;
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności;
 • być wyposażonym w środki ochrony indywidualnej odpowiednie do właściwości fizycznych i chemicznych gazów;
 • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje i posiadać zaświadczenie kwalifikacji.

Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
do góry
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisko napełniającego zbiorniki przenośne.

1) Złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,
2) Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
a) egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
b) egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
3) Otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 5 lat

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.