Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Szkolenie w turystyce wodnej

Email PDF

W Sejmie znajduje si? projekt ustawy o zmianie ustawy o ?egludze ?r�dl?dowej. Proponowane zmiany dotycz? kwestii uprawnie? do szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej. Jako uzasadnienie do projektu przywo?ywany jest fakt, ?e sprawa ta dotyczy oko?o 1500 instruktor�w Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz oko?o 7000 instruktor�w Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. To w wi?kszo?ci instruktorzy z wieloletnim sta?em, a wi?c r�wnie? do?wiadczeniem w szkoleniu i egzaminowaniu. Obecne przepisy wymagaj? od nich podniesienia kwalifikacji do instruktora sportu w dziedzinie sport motorowodny oraz ?eglarstwo. Sport a turystyka to jednak dwie odr?bne sfery, a wi?c r�wnie? r�?ne wymagania wzgl?dem kwalifikacji i bezpiecze?stwa uprawiaj?cych je os�b.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.