Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Nowy program

Email PDF
Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka uruchomi?a program dla os�b b?d?cych stron? post?powania dyscyplinarnego. Jest on adresowany jest do os�b wykonuj?cych w samorz?dach zawody zaufania publicznego oraz zawody regulowane, szczeg�lnie nieprawnicze (np. architekta, in?yniera budownictwa, doradcy podatkowego, diagnosty laboratoryjnego, nauczyciela, rzecznika patentowego, t?umacza, doradcy inwestycyjnego, ksi?gowego, rzeczoznawcy maj?tkowego, zarz?dcy nieruchomo?ciami i po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.