Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt rozporządzenia - lekarze

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zakłada on umożliwienie lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia oraz odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie medycyny, uznanie tego dorobku jako równoważnego realizacji w całości programu specjalizacji i dopuszczenie lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba lekarzy drugiej specjalności mogłaby ulec zwiększeniu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.