Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Nowe formy kszta?cenia

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje od 1 wrze?nia 2012 r. wprowadzi? now? form? kszta?cenia � kwalifikacyjne kursy zawodowe. B?d? one prowadzone przez technika, zasadnicze szko?y zawodowe, szko?y dla doros?ych oraz centra kszta?cenia zawodowego i ustawicznego. Po takim kursie b?dzie mo?na podej?? do egzaminu zewn?trznego, kt�ry potwierdzi nabyte kwalifikacje.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.