Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Licencje maklera i doradcy finansowego

Email PDF

W ?rodowisku finansowym, mi?dzy instytucjami rynkowymi a Krajowym Nadzorem Finansowym i resortem finans�w tocz? si? rozmowy na temat przysz?o?ci kszta?tu licencjonowania zawod�w maklera i doradcy finansowego.

Na rozwini?tych rynkach za licencjonowanie w tych zawodach odpowiadaj? instytucje rynkowe. Wi?kszo?? os�b zainteresowanych tematem zgadza si? co do tego, ?e nadz�r i licencje powinny pozosta?. R�?nice zda? pojawiaj? si? w odniesieniu do tego, kto powinien by? w przysz?o?ci odpowiedzialny za sprawdzanie kwalifikacji. Nadz�r pa?stwowy mo?e by? odbierany jako forma zbyt du?ej ingerencji pa?stwa w rynek. Z drugiej strony obecnie sprawdza si? to w odniesieniu do zapewniania wysokich kwalifikacji os�b pos?uguj?cych si? licencjami w zawodach maklera i doradcy. Nadz�r instytucji rynkowych jednak r�wnie? sprawdza si? na rynkach rozwini?tych i wydaje si?, ?e polskie prawodawstwo z czasem r�wnie? p�jdzie w?a?nie w tym kierunku. Musi by? ono natomiast tak skonstruowane, aby zapewni? zar�wno przejrzysto?? zasad jak r�wnie? bezpiecze?stwo na rynku finansowym oraz dla inwestor�w, co zapewnia obecny system.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.