Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biegli Rewidenci proponowane zmiany

Email PDF

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany do ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr. 77, poz. 649 z późn. zm.).

Zgodnie z propozycją Komisja Nadzoru Audytowego może być inicjatorem zwoływania zjazdów nadzwyczajnych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Komisja ta jest organem nadzoru funkcjonującym w strukturach administracji rządowej. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sprzeciwia się zmianom. Stoi ona na stanowisku, że proponowane zmiany idą w kierunku ograniczania niezależności Rady. Sprzeciwiła się ona projektowi w oficjalnym dokumencie. W tym duchu na łamach Dziennika Gazety Prawnej wypowiada się prezes KRBR, p. Adam Kęsik.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.