Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Biegli Rewidenci proponowane zmiany

Email PDF

Ministerstwo Finans�w zaproponowa?o zmiany do ustawy z 7 maja 2009 r. o bieg?ych rewidentach i ich samorz?dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda? finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr. 77, poz. 649 z p�?n. zm.).

Zgodnie z propozycj? Komisja Nadzoru Audytowego mo?e by? inicjatorem zwo?ywania zjazd�w nadzwyczajnych Krajowej Izby Bieg?ych Rewident�w. Komisja ta jest organem nadzoru funkcjonuj?cym w strukturach administracji rz?dowej. Krajowa Rada Bieg?ych Rewident�w sprzeciwia si? zmianom. Stoi ona na stanowisku, ?e proponowane zmiany id? w kierunku ograniczania niezale?no?ci Rady. Sprzeciwi?a si? ona projektowi w oficjalnym dokumencie. W tym duchu na ?amach Dziennika Gazety Prawnej wypowiada si? prezes KRBR, p. Adam K?sik.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.