Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prawo geologiczne - projekt przyjęty przez Sejm

Email PDF

Sejm przyjął projekt ustawy Prawo geologiczne. W dniu 29 kwietnia 2011 przekazano ją Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Projekt ma na celu likwidację barier, jakie utrudniają podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa. W założeniach ma on również pobudzić przedsiębiorczość i wzmocnić pewność inwestowania.

Zgodnie z projektem można będzie dysponować piaskiem i żwirem pozyskanym z nieruchomości na własne potrzeby jeśli nie zmieni to przeznaczenia nieruchomości, ilość wydobytego materiału nie przekroczy 10m3 w roku kalendarzowym oraz nie będą używane środki strzałowe. W takim wypadku wystarczy zawiadomić starostę z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 21.1 w/w projektu koncesji wymaga działalność w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,

2) wydobywania kopalin ze złóż,

3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

4) podziemnego składowania odpadów

W przypadkach nieuregulowanych w projekcie do koncesji będzie miała zastosowanie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronach internetowych Sejmu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.