Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Lotnictwo - zmiany w egzaminach

Email PDF
Urz?d Lotnictwa Cywilnego przekaza? do konsultacji spo?ecznych projekt rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury zmieniaj?cy rozporz?dzenie w sprawie egzamin�w pa?stwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze. Informacje dotycz?ce projektu oraz sam projekt mo?na znale?? na stronach Urz?du Lotnictwa Cywilnego.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.